Norge

Straffer over snittet

I går falt dommen i tre drapssaker; 13, 16 og 20 års fengsel. Klart over gjennomsnittlig straff i norske drapssaker, mener eksperter i strafferett.

  • Forf>
  • Drapet på Anne Slåtten (22) i Førde: Øyfred Henning Standnes dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap og forsøk på voldtekt.* Drapet på Gunn Merete Lode (32) på Bryne: Kim Poulsen dømt til 16 års fengsel for forsettlig drap.* Drapet på Ingse Rønnestad (36) i Bergen: Trond Ramsland dømt til 20 års fengsel for overlagt drap.— Samlet sett ligger straffene i disse sakene over gjennomsnittet, sier Erling Husabø, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.- Dommen som Ramsland fikk, er for streng. Det er ikke mer enn et år siden Høyesterett behandlet en helt parallell sak, der en mann skjøt sin ekskone utenfor politistasjonen og tinghuset i Kristiansund, på vei til et rettsmøte om barnefordeling. - Han ble dømt for overlagt drap og Høyesterett fastsatte straffen til 18 år. Det er rimelig vanskelig å se, i hvert fall fra utsiden, at drapet i Bergen kan ha mer skjerpende omstendigheter i seg, sier advokat John Christian Elden.Gjennomsnittlig straff for forsettlig drap er mellom ni og ti års fengsel, overlagt drap 15-16 år. - Sakene er jo så forskjellige. I et overlagt drap har man tatt livet av noen med kaldt blod, med gjennomtenkt sinn. Vi regner overlagt drap som enda mer graverende enn drap i affekt, sier Erling Husabø.

Voldtekt og frihetsberøvelse.

Kim Poulsen ble i går også dømt for voldtekt og frihetsberøvelse av tre kvinner i hjemlandet Danmark i 2003. Dette er så alvorlige forbrytelser at det fikk betydning for straffutmålingen og forklarer at han fikk tre år lenger straff enn Standnes i Førde.Domstolene vurderer blant annet forbrytelsens objektive grovhet når man fastsetter straffen. - Grovheten ved forbrytelsen vil ha noe å si, og det kommer an på omstendighetene rundt. Er drapet seksuelt motivert og det er knyttet et voldtektsforsøk opp mot det, vil det være skjerpende forhold, sier Husabø.

Subjektive forhold.

I tillegg til den objektive grovheten kommer de subjektive forhold inn, det vil si forhold hos gjerningsmannen.- Det kan være mer eller mindre unnskyldende forhold som kan gjøre seg gjeldende, enten det er knyttet opp mot den situasjonen som drapet skjedde i, eller gjerningsmannens personlighet og fortid, sier professor Husabø.

Forsvarer Kaj Wigum (t.v.) og bistandsadvokat Helge Hansen i Bergen tinghus etter domsavsigelsen i Gulating lagmansrett.