Koronaen er ikke over. Smitten kan vare utover våren.

Vinterens bølge ser ut til å være over. Men den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker.

Alle over 75 år anbefales en oppfriskningsdose av koronavaksinen før sommeren. Andre i risikogrupper kan vente til høsten.

Derfor anbefales de over 75 år å ta en oppfriskingsdose med vaksine.

– Det er sannsynlig at det vil komme økende smitte igjen i løpet av de nærmeste månedene, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).

De eldste aldersgruppene som omfattes av denne anbefalingen, er også de som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, ifølge FHI.

De fleste over 75 år som har tatt fjerde dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det nå for mange har gått mer enn seks måneder siden forrige dose, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose.

Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Effekten avtar – enda en dose før neste vinter

– Vi ser at vaksineeffekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid i denne aldersgruppen. De fleste over 75 år som har tatt fjerde dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst, sier Berg i FHI.

FHI anser det som sannsynlig at samme aldersgruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023–24.

Berg forklarer at det bør gå seks måneder mellom dosene. De som ønsker ny dose bør oppsøke tilbudet i løpet av april. Da kan de sikre seg tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen.

– FHI følger med på situasjonen og vil gjøre nye vurderinger dersom situasjonen tilsier det.

For aldersgruppen 75 år og eldre som har fulgt alle anbefalingene gjennom pandemien, vil dosen nå i vår bli dose nummer fem.

FHI mener foreløpig at det ikke noe behov for å anbefale en ny dose til andre grupper nå i vår, men antar at personer i risikogruppene trolig vil ha behov for en ny dose til høsten før neste vintersesong

Gjennomgått sykdom er av betydning

Berg sier det er viktigere at folk har fokus på hvor lenge det er siden forrige dose, og ikke hvilken dose det er snakk om.

– De som er 75 år og eldre og har gått mer enn seks måneder siden forrige dose, bør vurdere ny dose nå, uavhengig av hvor mange doser de har tatt tidligere. Det er særlig viktig for dem som ikke vet om de har hatt covid-19-infeksjon.

– Skal sykehjemsbeboere og eldre som har vært smittet de sist seks månedene likevel ta en oppfriskningsvaksine?

– Behovet for dem som vet de har vært smittet, er mindre. Her kan den enkelte vurdere om de skal vente med en ny dose til høsten. For en del sykehjemspasienter vil den vurderingen nok ligge hos pårørende og eventuelt sykehjemslegen.

– Bør folk teste seg ved forkjølelse?

– Nei, det er ikke nødvendig å teste seg ved forkjølelse.