Norge

- Så fornøyd at jeg kjøpte musserende til kirurgen

De fire første månedene i år er 7700 pasienter registrert i det nye pakkeforløpet for kreft. Både Mie Vigsnæs (50), Kreftforeningen og kreftlegene mener erfaringene er lovende.

-Forutsigbarheten i pakkeforløpet gjør en vanskelig tid så trygg som det er mulig, sier Mie Vigsnæs (50). Foto: Stein J Bjørge

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

— Noe av det verste når man rammes av kreft er usikkerheten. Pakkeforløpene kan bidra til mer trygghet, fordi pasientene vet hva de skal gjennom, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

I slutten av mars oppdaget Mie Vigsnæs en kul i brystet. I løpet av tre uker var hun henvist til mammografi, ultralyd og biopsi til Brystdiagnostisk senter i Drammen. En uke etter det hadde hun samtale med kirurg og sykepleier om prøvesvarene, og hun fikk et skjema med en fremdriftsplan som viste henne hva som skulle skje og når.

Dette skjemaet viser pakkeforløpet for Mie Vigsnæs. Foto: Stein J Bjørge

Totalt tok det en måned fra kulen ble oppdaget til hun ble operert. Nå skal hun gjennom flere runder med strålebehandling.— Jeg har følt meg ivaretatt fra første møte og er utrolig glad for at det har gått så raskt, sier Vigsnæs.

- For meg var det helt riktig å kjøpe en flaske med "lykkebobler" til kirurgen for å vise min takknemlighet, selv om alle de involverte i min prosess fortjener den, legger hun til.

14 pakkeforløp innført

I januar innførte Helsedirektoratet pakkeforløp for de viktigste kreftformene. Nå er halvparten av totalt 28 pakkeforløp på plass. Ytterligere 14 innføres 1. september 2015. Målet med pakkeforløpene er å bidra til rask diagnostikk og behandling uten unødig ventetid.

Mie Vigsnæs bekrefter at for henne har pakkeforløpet innfridd myndighetenes mål så langt.

-Legene ved sykehuset hele tiden har fortalt meg hva som kommer til å skje, og det har gjort meg så trygg som det er mulig å være i en slik usikker situasjon, sier Mie Vigsnæs, her med familiens hunder og katt. Foto: Stein J Bjørge

— Jeg er en kontrolltype, men har opplevd at selv i denne perioden har det vært en forutsigbarhet. Legene og sykepleier har hele tiden fortalt meg hva som kommer til å skje, og det har gjort meg så trygg som det er mulig å være i en slik situasjon. Selvsagt har jeg vært redd i perioder, men jeg har ikke følt direkte frykt.

- Lovende mellomtider

Generalsekretær Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen mener at pakkeforløpene har kommet veldig godt ut av startblokkene. Hun forteller at det rapporteres om lovende "mellomtider" fra både sykehusene, fastlegene og pasientene.

— Tidligere har mange kontaktet oss med sin frustrasjon over manglende forutsigbarhet og mangel på informasjon om hvilken behandling de skal ha, når de skal ha den og hvor lenge de må vente. Noen er blitt kasteballer mellom ulike systemer som ikke snakker sammen, sier hun.

Generalsekretær i Kreftforeninge, Anne Lise Ryel.

Aftenposten har skrevet mange artikler om kreftpasienter som ikke er blitt fulgt opp i systemet. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning.Også Andreas Stensvold, leder av foreningen for kreftleger (Onkologisk forening), melder om gode tilbakemeldinger,

— Foreløpig er det flest pasienter med prostatakreft, brystkreft, lungekreft og magetarmkreft som har vært gjennom forløpet, og stort sett er det positive tilbakemeldinger. Det kan imidlertid hende at vi vil få klager senere. Erfaringene hittil er kun fra januar og frem til i dag, og dette er pasientene er i sårbar situasjon.

- Har dere avdekket noen ulemper ved systemet?

— Vi sliter noe med kapasiteten innen røntgen, patologi og koloskopi (undersøkelse av tarm). Men med ekstra innsats har vi klart å holde tidene. Det kan likevel vise seg at andre pasientgrupper blir nedprioritert. Dessuten er det utfordringer i overgangen mellom sykehusene fordi datasystemene ikke snakker godt nok sammen. Noen steder er vi faktisk avhengig av faks og telefon.

Stensvold sier pakkeforløpet handler mye om god logistikk.

— Nå er det dedikerte personer som jobber med logistikk. Samtidig er det et ledelsesansvar. I Danmark har vi sett at ledere har måttet slutte i jobben fordi de ikke har tatt logistikk på alvor.

Halvparten fikk diagnose

Det er altså rundt 7700 pasienter som de fire første månedene ble registrert inn i pakkeforløp for kreft. Rundt halvparten av dem endte med å få en kreftdiagnose - også pasienter som undersøkes for mulig kreft registreres inn.

— Siden vi er helt i oppstarten av dette, er tallene forbundet med noe usikkerhet. De gir likevel en klar indikasjon på at vi er godt i gang, sier prosjektdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Hun sier at direktoratet får tilbakemeldinger på at fastlegene lager gode henvisninger, og at direktoratets anbefalinger om hva henvisningen skal inneholde følges.

— Tilbakemeldingene vi får fra pasienter, fastleger og sykehusene er i det store og hele positive, sier Hafstad.

 1. Les også

  Kreftrammede Syver (9) glemt av sykehuset

 2. Les også

  Vil ha fastlegeordning for alvorlig syke i sykehus

 3. Les også

  Sykehuset rotet med adresse - gikk nesten glipp av kreftoperasjon

 4. Les også

  Halvparten tilbys ny kreftbehandling

 5. Les også

  Kulturbygger Bent Høie