Norge

Ullevål og ektepar dømt for utnyttelse av filippinske sykepleiere

Ullevål universitetssykehus ble idømt en foretaksbot på en million kroner for utnyttelse av fillipinske sykepleiere.

Borgarting lagmannsrett har dømt ekteparet Backer, som formidlet sykepleierne til Ullevål, til fengsel i ett år og tre måneder hver.

  • Einar Haakaas

Saken oppdateres.

Både sykehuset og ekteparet, som formidlet sykepleierne ble frikjent i tingretten, men ble mandag dømt i Borgarting lagmannsrett for grove brudd på utlendingsloven.

En million i bot til Ullevål

Ekteparet får også inndratt 1,4 millioner kroner, og er idømt erstatning til sykepleierne. Ullevål som nå heter Oslo universitetssykehus (OUS) idømmes en foretaksbot på en million kroner, men frifinnes for inndragning. De må likevel betale erstatning til sykepleierne som ble formidlet til dem av ekteparet.

Ifølge sykehusets advokat Harald Stabell vurderer de å anke på lovanvendelsen i saken.

— De har tatt betenkningstid på 14 dager, og vil lese dommen grundig før de tar stilling til anken, sier Stabell.

Erstatninger på over en mill.

Sykehuset og ekteparet Backer må tilsammen betale erstatninger på over en million kroner til syv filippinske sykepleiere. OUS er gjort ansvarlig for erstatning til tre av dem.

Sykepleierne måtte ta opp lån for å dekke utgifter ekteparet hadde med formidling, norskkurs og bolig. Retten slår fast at de fornærmede har hatt liten reell valgfrihet med hensyn til disse lånene. Nesten hele beløpet ble utbetalt til ekteparet Backer. Blant annet måtte de leie en bolig i et dyrt område på Oslo vest.

Lagmannsretten konkluderer slik om ekteparets formidling av sykepleiere: "...virksomheten overfor alle de syv fornærmede innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon."

- Endelig seiret rettferdigheten

Leder av Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, er fornøyd med dommen i lagmannsretten.

Eli Gunhild By

— Endelig seiret rettferdigheten. Dette handler om rettssikkerhet og ivaretakelse av sykepleiere som kommer hit for å jobbe, sier By.Hennes forbund har jobbet med denne saken siden 2010.

Påpeker sykehusets rolle

— Det tragiske i denne saken er at OUS, Norges største sykehus, bruker en møbeltapetserer til å rekruttere folk. Dette fortsetter å skje tross mange varslinger underveis, sier By.

Hun er fornøyd over at tillitsvalgte hadde en nøkkelrolle i å nøste opp denne saken.

Også dommen siterer flere varslinger underveis i prosessen.

Utilbørlig og grovt uaktsomt

Lagmannsretten mener sykehuset har medvirket til en utilbørlig utnyttelse av arbeidskraften, fordi det ikke har grepet inn over ekteparets betalte arbeidsformidling. Den mener ansatte ved sykehuset har opptrådt grovt uaktsomt, og at sykehuset har hatt en sentral rolle i hendelsesforløpet.

I dommen pekes det på at det er grunn til å reise kritikk "mot flere organisasjonsledd på et høyt nivå innenfor sykehuset".

Les også

  1. Pågrepet og siktet for menneskehandel

  2. Enkeltpersoner ved OUS kan bli siktet i menneskesmuglingssak