Norge

Utsetter omstridt lastebilavgift i Oslo sentrum

Sonen som gir mange lastebileiere en ekstraregning på 600 kroner dagen for å kjøre i Oslo, er utsatt til neste vinter, melder NRK.

Politikerne trenger mer informasjon før de kan innføre det nye gebyret for lastebiler i Oslo.
  • og NTB

Rikskringkasteren viser til at byrådet lenge har arbeidet for å gjøre hele Oslo til en såkalt lavutslippssone, der forurensende lastebiler må betale et gebyr på forhånd for å bevege seg innenfor bygrensen.

Planen har vært å innføre sonen denne vinteren for lastebiler som ikke har den mest moderne renseteknologien – Euro 6. Nå varsler byrådet at iverksettelsen er utsatt til neste vinter.

Har lyttet

En av grunnene er utfordringer knyttet til håndhevingen og å få på plass tekniske løsninger sammen med Statens vegvesen. Men byrådet sier også at de har lyttet til bransjen.

– Vi har fått en del høringsinnspill, spesielt fra næringslivet, som sier at de trenger litt mer tid før de kan klare å omstille seg. Mange har investert i biler som er akkurat litt dårligere enn Euro 6, og da trenger de litt ekstra tid. Det velger vi å lytte til, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus sier at organisasjonen er veldig glad for at innspillene deres er blitt hørt.

– Man kan ikke innføre en så stor avgift på så kort varsel. Næringslivet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Vi vil bidra til det grønne skiftet, men man må få rimelig tid til å omstille seg, sier hun.

Les mer om

  1. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  2. Oslo
  3. Lan Marie Nguyen Berg