Bare KrFU fikk utmeldinger etter #metoo

De mange metoo-sakene i landets ungdomspartier har ikke ført til flere utmeldinger eller svakere rekruttering. Bare KrFU har fått utmeldinger knyttet til metoo.

Det viser en kartlegging NTB har gjort. Bare ett av ungdomspartiene – KrFU – har mottatt utmeldinger knyttet til metoo – totalt fem stykker.

Ungdomspartiet har stått i en krevende intern strid når det gjelder håndteringen av saken til tidligere fylkesleder i Akershus, Julia Sandstø, etter at hun før jul fortalte Aftenposten at det ikke hjalp å si fra til KrFU-ledelsen da hun ble trakassert av en eldre politiker noen år tidligere.

– Alle utmeldingene har vært begrunnet med Julia Sandstø-saken, skriver KrFU-leder Martine Tønnessen i en epost til NTB.

Ingen av de andre ungdomspartiene melder om økt utmelding eller synlig effekt på nyrekruttering på grunn av metoo-sakene. Ingen har heller mottatt utmeldinger begrunnet i metoo.

Ingen Tonning Riise-effekt

Unge Høyre er det ungdomspartiet som har fått flest varsler så langt. Unge Høyre og moderpartiet har til sammen fått 25 varsler om seksuell trakassering, hvorav elleve av dem gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Fungerende Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sier at ungdomspartiet siden årsskiftet har mottatt 23 utmeldelser og 40 innmeldinger, men at dette ikke avviker betydelig fra tallene på samme tidspunkt tidligere år.

– Når det gjelder utmeldinger har ingen eksplisitt begrunnet utmeldingen sin med metoo, men vi kan selvfølgelig ikke vite hvorfor et medlem ønsker å melde seg ut, sier Bruflot til NTB.

Bruflot sier det trolig er for tidlig å si hvordan de mange metoo-sakene vil påvirke ungdomsorganisasjonen fremover.

– Jeg håper medlemmer og ungdom ser at vi tar dette på største alvor, at vi rydder opp, og at det stort sett er veldig fint og lærerikt å være med i et ungdomsparti, sier hun.

Lite effekt

Ap og AUF har vært rystet av Trond Giske-saken, der to av varslene mot den tidligere nestlederen kom fra tidligere AUF-medlemmer. Totalt har Ap mottatt 20 varsler mot ulike personer, opplyste partiet forrige uke. Men heller ikke AUF har opplevd sviktende rekruttering eller metoo-relaterte-utmeldinger siden sakene ble kjent i mediene, opplyser generalsekretær i AUF, Renate Tårnes.

Jacob Aars, professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen, har forsket på rekruttering til politikken. Han sier det finnes lite belegg for at skandaler og saker som gir politikken et dårlig omdømme, påvirker rekrutteringen.

– I veldig mange saker hvor et parti får negativ oppmerksomhet, trekker man fram dette rekrutteringskortet. Men mitt inntrykk er at rekrutteringssyklusene går litt opp og ned og ikke nødvendigvis påvirkes av slike hendelser, sier Aars til NTB.

Han mener man allerede ville sett en effekt dersom metoo skulle ha påvirket partienes rekruttering.

– Slike reaksjoner pleier å komme ganske umiddelbart, sier han.

Tror foreldre blir usikre

Leder i Grønn Ungdom Guri Barka Martins sier at selv om metoo-sakene ikke nødvendigvis kommer til å skade rekrutteringen, så tror hun foreldre og foresatte kan bli usikre rundt sikkerheten til sine ungdommer på politiske møter og arrangementer.

– Derfor er det ekstra viktig at alle ungdomspartiene tar en opprydning internt og får på plass så gode rutiner og beredskapsplaner som mulig, sier Martins.