Gutter i 12-årsalderen får tilbud om vaksine som kan motvirke kreft i penis og munnen

– Det er viktig å kalle en spade for en spade. Forekomst av kreft i munn og svelg og penis hos menn er økende. Vaksine for gutter i 12-årsalderen kan forebygge disse kreftformene.

– Vi må kalle en spade for en spade når vi informerer om risiko for kreft i munn, svelg og på penis, sier helsesøster Lone Kjær.

Lone Kjær er helsesøster og faglig leder for skolehelsetjenesten på Grünerløkka og tror åpenhet og tydelig informasjon er eneste vei for å få foreldre til å la sønnene sine bli vaksinert mot HPV-viruset.

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

90 prosent av jentene tar vaksinen

9 av 10 jenter i samme aldersgruppe tar vaksinen. Folkehelseinstituttet håper oppslutningen blant gutter blir like stor.

Lone Kjær har jobbet flere år på sex og samfunn, og er lokalgruppeleder for helsesøstrene i Oslo. Hun håper foreldre vil forstå at ved å vaksinere sønnene kan de i fremtiden unngå enkelte kreftformer.

–Vi vet at HVP-viruset kan føre til kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner, og gi kreft i munn, svelg, endetarm og penis hos menn. Forekomst av kreft i munn og svelg blant menn er økende og rammer fire ganger mer hos menn enn kvinner, sier Kjær.

– Viruset kan smitte

HPV-viruset er årsaken til mer enn 100 krefttilfeller hos menn årlig.

Kjær mener det er viktig for foreldre tå ta innover seg at viruset er smittsomt også for gutter, og at det smitter ved seksuell kontakt mellom hud og slimhinne.

Og at det innebærer mindre risiko å vaksineres, enn å la være.

– Tror du foreldrene til gutter i 12-årsaldrene vil ta imot tilbudet om vaksine i syvende klasse?

– Ja. Men i miljøer der det er snakk om seksuelle tabuer, kan det by på utfordringer, samt blant foreldre som er skeptisk til nye vaksiner.

11 land i verden

I 74 land får unge jenter vaksinen, men bare 11 land gir den til gutter. Vaksinen bør gis til gutter før de debuterer seksuelt.

HPV kan forårsake flere former for kreft hos begge kjønn: Kreft i munn, svelg og endetarmsåpningen, samt penis hos menn. Kreftformene skyldes i all hovedsak HPV-typene 16 og 18, som vaksinen beskytter mot.

Vaksinen beskytter ikke mot kjønnsvorter.

– Få bivirkninger, svarer myndighetene

En arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet brukte to år på å utrede om også gutter burde få vaksinen.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet sier vaksinen som til høsten blir tilbudt gutter, er den samme som jentene får.

Spørsmål og svar om vaksinen:

– Hva vet man om bivirkning? Er det de samme som hos jenter?

– Det ses de samme bivirkningene hos begge kjønn, og de er sammenlignbare med det som ses etter andre vaksiner, som hevelse og rødhet på stikkstedet. Kortvarig feber, hodepine, trøtthet og kvalme er heller ikke uvanlig. Noen opplever svimmelhet, nesten-besvimelser og besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket. Som for andre vaksiner kan også allergiske reaksjoner forekomme, men det er helsepersonellet som vaksinerer, forberedt på å håndtere.

– Hvordan foregår vaksineringen?

– Vaksinen gis med sprøyte som settes i overarmen av helsesøster på skolen.

– Hvor mange sprøyter settes i løpet av hvor mange år?

– Til denne aldersgruppen gis det to doser med minst seks måneders mellomrom.

– Hvorfor gis den akkurat til gutter i 12-årsalderen?

– HPV-vaksinen virker forebyggende, og det er derfor best å ta vaksinen før man utsettes for smitte. I vaksinasjonsprogrammet tilbys derfor HPV-vaksine til jenter og gutter i god tid før gjennomsnittlig seksuell debutalder i Norge.

– Er det noe poeng for menn i ta vaksinen?

– Vår anbefaling gjelder gutter på 7. klassetrinn. De senere årene har vi fått mer kunnskap om at det ikke bare er kvinner som får HPV-relatert kreft. Langvarig HPV-infeksjon kan forårsake kreft i munn, svelg og endetarm hos begge kjønn, samt penis hos menn.

– Det var veldig debatt på foreldremøtene landet rundt da vaksine for jenter ble innført. Venter dere samme debatt nå?

– Det er nå mer enn ti års erfaring med HPV-vaksine fra bruk i mange land, inkludert Norge, og vaksinen virker nå å være godt etablert. Dette reflekteres i den høye vaksinasjonsdekningen. Det viktige nå er å få formidlet at også menn kan rammes av HPV-relatert kreft, og at vaksinen kan gi beskyttelse.