Norge

Oslos politimester i vitneboksen – nekter å svare på enkelte spørsmål i Eirik Jensen-saken

Politimester Hans Sverre Sjøvold viser til en hemmelig kjennelse når han i retten nekter å svare på enkelte av spørsmålene fra Eirik Jensens forsvarere.

Politimester Hans Sverre Sjøvold i vitneboksen i Borgarting lagmannsrett. Bak t.h. står blant andre en av Jensens forsvarere, advokat John Christian Elden.
  • Hans O. Torgersen
    Journalist
  • og NTB

Hverken Jensens forsvarere eller dommerne i lagmannsretten kjenner innholdet i den hemmelige kjennelsen, som skal hindre at det kommer ut informasjon om et nasjonalt prosjekt som Jensen arbeidet med i politiet.

Det er bare politimester Sjøvold og aktoratet i saken mot Jensen som kjenner detaljene i kjennelsen.

– Hva handlet det nasjonale prosjektet om, spør advokat John Christian Elden, en av Jensens forsvarere.

– Det kan jeg ikke svare på, svarer politimester Sjøvold.

Da griper aktor Guro Glærum Kleppe inn, og støtter Sjøvold i dette spørsmålet fordi kjennelsen setter et forbud mot å identifisere personer i det nasjonale prosjektet.

– Her foreligger det en kjennelse som binder oss, sier rettens administrator, lagdommer Kristel Heyerdahl.

Heller ikke dommeren kjenner altså detaljene i kjennelsen.

– Jeg stiller spørsmål om et bevistema som påtalemyndigheten har brakt inn i saken, sier Elden.

– Det er ikke brakt inn som et bevistema hva prosjektet handler om, det er brakt inn som et bevistema at det var en påstand om at det var gjort avklaringer med politimesteren, svarer Kleppe.

– Ikke grunnlag for mistillit den gangen

Før Elden kom inn på prosjektet, stilte han spørsmål om hvordan Sjøvold så på politimannen Eirik Jensen, som han gikk på politiskolen sammen med.

– Det har alltid vært en grei tone mellom oss, det var det også etter at jeg begynte i Oslo.

– Hvordan ble Jensen oppfattet i politiet?

– Det var ulike oppfatninger av Eirik Jensen, det tror jeg ikke er så unaturlig, han var en annerledes politimann. Jeg opplevde ham som en politimann som var annerledes enn andre, uten at jeg oppfattet det som noe negativt.

Sjøvold fortalte at det internt var diskusjoner om Jensens såkalte dialogmodell i forhold til den konfronterende modellen gjennom straffesporet.

– Var Jensen en person som hadde tillit i politiet?

– Jeg hadde ikke noe grunnlag for å ha mistillit til Jensen den gangen.

Om Jensens penger: – Kom overraskende på meg

En av Jensens tidligere kolleger, Roger Stubberud, har vitnet tidligere i rettssaken. Aktor Kleppe tok tak i noe av det Stubberud forklarte da hun spurte ut Sjøvold.

– Stubberud fortalte at Jensen skulle stille private midler til disposisjon for å finansiere en eventuelt flukt for tre personer, og at det var klarert med deg. Kan du si noe om det?

– Jeg ble konfrontert med det i avhør, og sa da at jeg ikke kunne huske det. Det var nokså overraskende for meg at den informasjonen kom. I selve prosjektet var det diskutert bruk av penger, det er det ikke noen tvil om, men den varianten der kom overraskende på meg, svarte politimesteren.

Jensen hadde rundt 30.000 kroner gjemt i veggen da han ble pågrepet. På spørsmål fra Jensens forsvarer John Christian Elden vedgikk Sjøvold at det kunne være hensiktsmessig å ha kontanter tilgjengelig for å kunne gjennomføre en rask exitstrategi.

– Det er naturlig at man i et slikt prosjekt må kunne ta beslutninger der og da, sa Sjøvold, som samtidig erkjente at han ikke hadde detaljoversikt over prosjektet.

Ifølge Sjøvold lå prosjektet mer eller mindre i dvale en lengre periode før det ble avsluttet i 2013.

Avsluttet

Lagdommer Kristel Heyerdahl ville vite hvorfor prosjektet ble avsluttet.

– Prosjektgrunnlaget ble borte, svarte Sjøvold.

– Er det mulig å si noe mer om hva det betyr, spurte Heyerdahl

– Nei.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skal vitne fredag. Det er svært uvanlig at en riksadvokat avgir forklaring i en norsk rettssal. Han skal forklare seg om sin rolle i den innledende fasen av etterforskningen mot Jensen.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Krim
  4. John Christian Elden