Norge

Nær 3000 kroner skiller dyreste og billigste SFO

2.892 kroner i måneden skiller landets dyreste og billigste SFO. Prisforskjellen er stor, ikke bare mellom kommuner og bydeler, men også fra skole til skole.

Lille Berlevåg er billigst, mens foreldre i Rana må betale mest for en plass på SFO.
  • og NTB

I Berlevåg må foreldre betale 850 kroner for en fulltidsplass på en skolefritidsordning (SFO) for et barn, mens foreldre i Rana må ut med 3.742 kroner i måneden, ifølge NTNU Samfunnsforskning.

Instituttet opplyser at 60.000 barn, det vil si 62 prosent av alle elever i 1. til 4. klasse, benytter seg av et kommunalt tilbud som SFO. Ifølge instituttet er den nasjonale kvalitetssikringen svak og variasjonen stor.

– Det finnes få eller ingen konkrete krav til innhold eller kompetanse hos ansatte, ei heller til prisnivå på tilbudet, heter det i en uttalelse fra NTNU. Derfor vil de nå, sammen med forskere fra Stockholms universitet, kartlegge det norske SFO-tilbudet.

Utgangspunktet for undersøkelsen er at alle skoler er pålagte å ha et skolefritidstilbud som skal gi barna omsorg og tilsyn. Tilbudet skal også sørge for at barn med funksjonshemning gis gode utviklingsvilkår.

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Skolefritidsordning (SFO)
  3. Berlevåg
  4. Rana