Norge

Slik skal ledere håndtere seksuell trakassering

– Når en ansatt forteller at hun er trakassert, har ledere en plikt til å finne ut av hva som faktisk har skjedd, sier Runar Homble, arbeidsrettsadvokat.

NTB scanpix
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

De siste ukene har kvinner i en rekke bransjer startet opprop mot seksuell trakassering. Skuespillere, musikere, sangere, servitører, leger og dansere har fortalt om episoder der som regel eldre menn i maktposisjoner har trakassert ofte yngre og nyansatte kvinner.

Blant historiene som Aftenposten har gjengitt er det påfallende mange kvinner som ikke har fortalt lederen sin om hendelsen. Av frykt for å bli straffet i jobbsammenheng, for ikke å få jobb på samme sted når vikariatet eller oppdraget er over, og av frykt for ikke å bli tatt på alvor.

I flere av historiene er det påfallende mange som skriver «jeg turte aldri å si ifra». Blant dem som faktisk har fortalt om trakasseringen til lederen sin på arbeidsplassen har flere blitt møtt med skuldertrekk eller bortforklaringer, som at «det er bare sånn han er».

Runar Homble, arbeidsrettsadvokat i Homble Olsby og Aftenpostens jobbekspert, sier det ikke er noen tvil om at ledere med personalansvar har en plikt til å ta ta en slik varsling på alvor.

– Når en ansatt forteller at hun eller han er trakassert, har arbeidsgiver en plikt til å finne ut av hva som faktisk har skjedd. Så er det opp til arbeidsgiver å sette i verk adekvate reaksjoner, avhengig av alvorlighetsgraden, sier Homble.

  • Les om legenes opprop her: «Du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg?» En av fem kvinnelige leger sier de er seksuelt trakassert.

– Ledere har plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

I Arbeidsmiljølovens paragraf 4-1 står det at «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstagernes fysiske og psykiske helse og velferd».

I paragraf 2-1 står det også at «Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt».

Det er ledere med personalansvar som forvalter ansvaret for at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig på en arbeidsplass, ifølge Homble.

– Ledere har en plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er åpenbart lederens oppgave å ta et varsel om trakassering på alvor. Han eller hun må vurdere om det skal varsles til politiet hvis det er alvorlig, eller om det holder å snakke med vitner og personen som beskyldes for å trakassere, sier Homble.

Runar Homble, arbeidsrettsadvokat i Homble Olsby advokatfirma.

– Ledere vegrer seg mot å finne ut av fakta

Else Leona McClimans, arbeidsrettsadvokat i advokatfirmaet Økland på Romerike, mener det er et stort problem at arbeidsgivere vegrer seg for å ta tak i episoder som handler om seksuell trakassering.

– Jeg tror mange arbeidsgivere vegrer seg mot å finne ut av slike episoder ved å bagatellisere det som har skjedd og den som melder fra om slikt, i stedet for å kalle inn personene som er involvert og få faktaene på bordet, slik de ville gjort i andre sammenhenger, sier McClimans.

– Det som er interessant med Metoo-kampanjene er synliggjøringen av at seksuell trakassering er et kjempeproblem, sier McClimans.

Else Leona McClimans, arbeidsrettsadvokat i advokatfirmaet Økland på Romerike.

– Likestillingsnemnda kan ikke behandle saker om seksuell trakassering

Hun sier at rettssikerheten til den som kan bli uskyldig anklaget ofte blir trukket frem som et argument for ikke å gjøre noe med slike hendelser. Rettssikkerhet er også brukt som argument for at Likestillings- og diskrimineringsombudet eller likestillings- og diskrimineringsnemnda ikke skal behandle slike saker.

– I Likestillingsloven, paragraf 26, står det at nemnda ikke behandler disse sakene hovedsakelig, fordi de ses på som komplekse og av hensyn til rettssikkerheten til den som anklages for seksuell trakassering.

– Det betyr at disse sakene må til domstolene hvis de ikke løses på arbeidsplassen, og det er en kostbar og risikofylt affære for den som er trakassert, sier McClimans.

– Avdelingslederen skulle ha reagert annerledes

I en av legehistoriene forteller en kvinnelig lege om en overlege på hennes avdeling som kom med slibrigheter da hun var nyansatt assistentlege:

«Nyansatt ass.lege, på kongress. Overlege på min avdeling kom med slibrigheter til meg i hotellresepsjonen, han ropte at han ville slikke fitta mi. Min umiddelbare følelse var skam. Resten av oppholdet hadde jeg nok med å følge med på hvor han var og å holde meg på avstand fra ham. Tilbake på jobb fortalte jeg dette til avdelingsleder. Svaret jeg fikk var at slik pleide han ikke si til henne. Da følte jeg igjen på skammen, det var altså min feil. Jeg sa opp jobben min kort tid etter dette.»

Runar Homble mener det ikke er noen tvil i denne saken:

– Her skulle avdelingslederen helt klart ha reagert annerledes. Hun hadde en plikt til i første omgang å undersøke om det kvinnen fortalte var sant. Hun kunne for eksempel ha spurt om det var noen vitner til stede i hotellresepsjonen, og hun burde ha snakket med overlegen, sier Homble.

Advarsel eller oppsigelse

Han vil ikke konkludere med hva som er riktig reaksjon overfor overlegen i denne historien eller i de andre historiene.

– Det avhenger av altfor mange faktorer. Om vitner kan bekrefte kvinnens historie, om overlegen bekrefter det hun forteller eller ikke, er noen av faktorene som spiller inn. I enkelte tilfeller kan det være grunn til å avskjedige personen som står bak trakasseringen, i andre tilfeller kan det være nok med en skriftlig advarsel, sier Homble.

Mange saker om seksuell trakassering

Som arbeidsrettsadvokat møter han ofte på saker som handler om seksuell trakassering.

– Disse sakene kommer i mange varianter. Det som er interessant med oppropene er at dette er historier, for eksempel de som handler om at ingen tar offeret på alvor og offeret lar saken ligge, som aldri havner hos oss eller andre advokater.

– Det er bra at vi alle nå får et bilde av omfanget og det store spennet. Jeg håper det gjør at arbeidsgivere blir mer bevisst på å lære opp lederne på arbeidsplassen i hvordan de skal håndtere slike saker, sier Homble.

Les mer om

  1. #metoo
  2. Seksuell trakassering
  3. Varsling