Norge

Liv Signe Navarsetes ektemann var inhabil i veisaken

Lvi Signe Navarsetes ektemann, Lars Petter Nesse, er en av fire som erklærte seg inhabil da veisaken ble behandlet på et kommunestyremøte i Lærdal.

Liv Signe Navarsetes mann erklærte seg inhabil da Lærdal kommune behandlet omstridt veisak.

  • Anders Haga

I 2011 vedtok et enstemmig kommunstyre i Lærdal at E16 skulle legges i tunnel forbi Tønjum og Ljøsne. Statens Vegvesen leverte derimot innsigelse grunnet de store ekstrakostnadene.

I går meldte NRK at mens de rødgrønne pakket ut av regjeringskontorene, tok Sp-leder Liv Signe Navarsete en telefon til miljvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) for å sikre at hjemkommunens vedtak ble fulgt.

  1. oktober, en uke før regjeringen gikk av, sendte SV-statsråden ut et brev om at regjeringen hadde vedtatt tunnelalternativet.

Da kommunestyret behandlet saken var ektemannen hennes, tidligere varaordfører Lars Petter Nesse, en av fire som ble erklært inhabil, skriver Bergens Tidende.

— Alle politikerne som bodde innenfor planområdet gjorde det. Det ble sagt at «her har vi ordfører, varaordfører og samferdselsminister i samme område. Her må vi være obs», forteller sier Monika Lysne, arealplanlegger i Lærdal kommune.

Gikk for tunnel

Vedtaket om å bygge tunnel gjøre at prisen på traseen økte fra 300 millioner kroner til 800 millioner kroner. Det opprinnelige forslaget som Statens Vegvesen gikk inn for var å utvide dagens trasé, som passerer bare noen hundre meter fra huset Liv Signe Navarsete og ektemannen Lars Petter Nesse bor. Ved å få lagt traseen i tunnel blir trafikken i området betrakelig redusert.

Olaug Skjerdal (Sp), som ble satt inn som setteordfører i saken, sier følgende om hvorfor Navarsetes mann, Nesse, ble erklært inhabil.

— Da vi begynte med denne prosessen var det traseer som gikk på kryss og tvers av hele dalen. En av de traseene som var på det opprinnelige kartet sneiet bort i Nesses eiendom.

Urimelige påstander

Sp-politiker Skjerdal liker ikke kritikken mot Navarsete.

— Kritikken begynner å bli mer og mer urimelig. Skal du være politiker i et fylke, må du kunne jobber for interesser i det fylket. Det blir søkt at huset hennes ligger i nærheten av traseen. De blir ikke berørt i det hele tatt.

- Det blir jo mindre trafikk på veien hvis trassen blir lagt i tunnel?

— Det er nok så langt vekke fra dem. Støyproblematikken er ikke noe å snakke om.

— Er det klokt av henne å engasjere seg i en sånn sak når ektemannen har erklært seg inhabil?

— Det kan være litt vanskelig å si. Men det var et enstemmig kommunestyre som gikk inn for en tunnel på fem kilometer. Dette for en skulle slippe en stor veg gjennom et boområde og et jorbruksområde.

Monika Lysne tar også Navarsete i forsvar.

— De var ikke berørt av Statens Vegvesens opprinnelige forslag.

- Hvorfor meldte Nesse seg da inhabil?

— Alle innenfor planområdet gjorde det.

Dårlig politisk håndverk

Statens Vegvesen leverte inn innsigelse på Lærdal kommunes vedtak om å legge traseen som går i tunnel fra Lunde til Stuvane. Dermed havnet den på Miljøverndepartementets bord.

  1. oktober, en uke før de rødgrønne gikk av, sendte Samferdselsdepartementet ut brev om vedtaket.

Frank Aarebrot mener Navarsete ikke burde ringt direkte til Solhjell for å be om at den nye europaveitraseen gjennom Lærdal ble lagt i tunnel.

— Dette burde hun selvfølgelig ikke ha gjort. Det er helt greit at også statsråder kjemper for sine lokalpolitiske saker. Men da må det skje i offentlighet, gjennom åpne kanaler. Ikke ved en telefon direkte til miljøvernministeren, sier Aarebrot til NTB.

Det som er særlig problematisk med dette, mener Aarebrot, er at Navarsete har en personlig økonomisk interesse av vedtaket.

— Huset hennes ville kunne falle i verdi om veien ikke ble lagt i tunnel, sier han.

Ikke brutt noen regler

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB mener at det er tydelig at Navarsete sin henvendelse til Solhjell ikke er en del av saksbehandlingen til departementet.

— Det er åpenbart at dette er en rent politisk henvendelse fra henne til en annen statsråd, og ikke noe ledd i en formell saksbehandling. Her opptrer hun som en lokalpolitiker som fremmer lokale interesser.

Om henvendelsen har påvirket prosessen på en uheldig måte, går an å diskutere, mener Bernt.

— Men jussen er klar her. Dette er bare en variant av at politikere snakker sammen, det er en del av spillet. Kanskje er det kritikkverdig, men det er i så fall en politisk diskusjon.

Lov å snakke

Bernt var ikke klar over at mannen til Navarsete, Lars Petter Nesse, ble erklært inhabil da kommunestyret behandlet veisaken, og kan ikke ta stilling til dette om det medfører at også Navarsete er inhabil.

Dette vil i alle fall ikke være noe juridisk problem i denne sammenhengen, i og med at saken ble behandlet av et annet departement enn hennes eget.

— Er Navarsete inhabil, så har hun fremdeles lov å mene noe og si noe om saken. Jeg er for øvrig usikker på om hun ville ha vært inhabil til å delta ved behandlingen av denne saken. Det er såvidt jeg forstår ikke personlige særinteresser som er bakgrunnen for hennes engasjement, men fellesinteressene til et grendelag som et helt kommunestyre stiller seg bak.

Etter hans mening har denne saken ikke noe i Kontroll- og konstitusjonskomiteen å gjøre, noe politikere som Abid Raja (V) har tatt til orde for.