Sykepleierforbundet om NHOs lockout: – Dramatisk

– Dette er dramatisk, sier Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By etter at NHO i morges varslet lockout med virkning fra tirsdag morgen.

Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, reagerer sterkt på vedtaket om lockout.

Sykepleierstreiken startet 25. oktober. Pasienthoteller, respiratorteam, gatehospital og rehabiliteringsinstitusjoner rammes av streiken.

Lockout er arbeidsgivernes svar på streikevåpenet, men det er sjeldent det blir brukt.

I praksis betyr det at arbeidsgiverne stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

Både Sykepleierforbundet og Legeforeningen reagerer kraftig.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik, sier Kaltenborn.

NHO: Flere i fare for å gå konkurs

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker, og at flere av de syv bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Sykepleiernes krav er på 2,8 prosent som i frontfagene. Er det ikke dramatisk å svare med lockout?

– Vi synes at man skal være forsiktig med å bruke lockout. Det er vi. Og vi beklager at det går ut over ansatte, pårørende og pasienter, men kravene de har stilt er de klar over at vi ikke kan innfri.

– Gjennomsnittslønnen i helseinstitusjonene hos oss ligger høyere enn i kommunal sektor. Likevel har NSF stilt som ufravikelig krav at vi skal ha deres offentlige stige og tariffsystem.

Sykepleierforbundet: – Kan ikke gå fra alvorlig syke pasienter

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt mot lockouten.

– Det er helt ubegripelig at de går til dette meget alvorlige skrittet. Det er første gang arbeidsgivere går til lockout i helsesektoren, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

De har tatt ut 56 av rundt 500 sykepleiere i streiken som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel.

– Lockout betyr at du skal låse døren og stenge. Vi som sykepleiere kan ikke gå fra alvorlige syke pasienter. Vi har klare krav til oss i Helsepersonelloven som sier at vi ikke kan gå fra pleietrengende pasienter, sier By.

– Kravene er i tråd med resten av samfunnet

– Hva gjør dere nå?

– Det er svært alvorlig at de gjør det på denne måten og at vi ikke kommer i mål med moderate minstelønnskrav på linje med resten offentlig sektor. Våre krav er i tråd med resten samfunnet og har en ramme på 2,8 prosent som frontfagene.

Hun beskylder NHO for å be Regjeringen fatte vedtak som knebler sykepleiere ansatt i privat sektor.

– Satser dere nå på at Regjeringen avblåser streiken med lønnsnemnd?

– Det er det opp til helsemyndighetene å avgjøre. Vi håper å finne en løsning. Det har vi gjort hele tiden, sier Kaltenborn i NHO.

Ministeren vil ikke si om staten vil gripe inn

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil ikke si om Regjeringen vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Hun mener det er alvorlig at konflikten rammer helsesektoren, men understreker at det er partene som har ansvaret for å løse den.

– Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, skriver Hauglie i en e-post til Aftenposten.

Hauglie understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

Regjeringen avgjør tvungen lønnsnemnd

Fra en lockout varsles til dørene stenges, tar det fire dager. Deretter må helsemyndighetene og Regjeringen avgjøre om de vil gripe inn i konflikten eller ikke.