KrF tar timeout fra budsjettforhandlinger

KrF har bedt om en pause i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene for å avklare smertegrenser og standpunkter innad i eget parti.

Finanskomiteens leder og Høyres budsjettforhandler Henrik Asheim etter et fem timer langt forhandlingsmøte med KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad, Venstres Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Fremskrittspartiets Helge André Njåstad søndag kveld.

– Jeg erkjenner at det kan bli krevende å komme helt i mål. Vi har noen punkter vi trenger å sjekke ut bakover i partiet når vi nå er i en sluttfase av forhandlingene, sa KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad etter en fem timer lang forhandlingsøkt på Stortinget søndag.

Han la til at han fortsatt er optimist med tanke på å nå tidsfristen tirsdag. Men først skal altså KrFs stortingsgruppe bli konsultert før budsjettforhandlingene med regjeringspartiene kan fortsette en eller annen gang i løpet av mandag.

– Det kan bli et nytt møte mandag formiddag. Eller det kan bli mandag ettermiddag, ifølge Høyres finanspolitiske talsmann og leder av finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim.

Les også

KrF gir 450 millioner til Norges fattige barn. I samme slengen får andre barn 3,5 milliarder.

Smertegrenser

Søndagens budsjettforhandlinger startet halvannen time senere enn planlagt, da regjeringspartiene trenge mer tid for å kunne legge fram et nytt tilbud til KrF.

Fem timer senere – kun avbrutt av en liten matpause – ble det snakket om smertegrenser både fra Ropstad og Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

– Vi merker at vi nærmer oss deadline, og at det fortsatt er uavklarte saker. Smertegrensen kjenner vi på hele tiden. Men målet er fortsatt seire til alle fire partiene uten at det nødvendigvis er snakk om så store tap, sier Njåstad.

– Vi har ryddet unna noe av det som har vært vanskelig, men fremdeles gjenstår det også vanskelige saker, sier Asheim.

Noe kan bli løftet ut

Les også

Solberg: – Haster ikke med ny regjering

Ropstad gjentar at barnetrygd, fattigdomsbekjempelse, kommuneøkonomi og klima fortsatt er på forhandlingsbordet som KrFs fremste krav.

– Vi må ha på plass et budsjett for 2019, og derfor er vi opptatt av å få mest mulig på plass der, sier KrFs nestleder på spørsmål om det er saker som kan bli løftet videre til sonderinger og eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Men det er naturligvis noe vi snakker om underveis, innrømmer han.

Parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan (t.v.) og KrF-nestleder og finanspolitisk talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, før en ny runde med budsjettforhandlinger tidligere denne uken.

Barnetrygden

KrFs hovedkrav er en økning av barnetrygden for lavinntektsfamilier, finansiert gjennom økt skatt for de med inntekt over 2 millioner kroner. Dette er fortsatt den store nøtten i budsjettforhandlingene. Regjeringspartiene har blankt avvist en økning av det samlede skatte- og avgiftstrykket.

Ropstad ville før søndagens møte ikke kommentere om det er et mulig kompromiss å skru på skattemodellen uten å øke skattene samlet.

– Jeg tror det er mulig å finne løsninger på de utfordringene. Grunnen til at vi er opptatt av skatte- og avgiftsnivået, er for å sikre at vi også på lang sikt har råd til å finansiere gode ordninger for barnefamiliene. Da må vi ha bedrifter og arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg til NTB tidligere søndag.

Ny grønn avgift?

Om KrF vil legge inn kreative forslag i tolvte time – som plastposeavgift eller flyseteavgift – kunne Ropstad ikke utelukke før søndagens møte.

– Vi har hatt mange gode forslag til inndekning. Så jeg har forventninger om at vi skal komme i mål enten ved å kutte utgifter på noen områder, eller øke avgifter på miljø slik at det lønner seg å velge grønt, antydet han.