Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk.

Det er lite mikroplast i norsk drikkevann, ifølge en undersøkelse fra bransjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som har utført analysene på oppdrag for bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

Folkehelseinstituttet har gjort en helsemessig vurdering av resultatene.

– Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter sier Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding fra Norsk Vann.

I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet.

– Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Nå skal bransjen samarbeide med Mattilsynet om oppfølging av resultatene.