– Først var han snill. Så ble han skikkelig sinna, forklarte småjente om voldtektsmannen.

Den 42 år gamle mannen som er tiltalt for å ha voldtatt to jenter på seks og syv år sommeren 2000, erkjente de alvorlige forbrytelsene da han i formiddag møtte i Oslo tingrett.

Bak Tiurleiken skole på Romsås ble de to små jentene utsatt for grove seksuelle overgrep sommeren 2000. Gjerningsmannen innrømmet i formiddag straffskyld da han møtte i Oslo tingrett.
  • Håkon Letvik

Det er over 17 år siden to småjenter ble voldtatt bak Tiurleiken skole på Romsås.

Overfallsmannen truet med å drepe jentene hvis de ikke var stille.

– Jeg erkjenner begge forhold, sa den 42 år gamle mannen om det han gjorde mot de to jentene på seks og syv år.

De to jentene hadde lekt sammen på en lekeplass på Romsås da de kom i kontakt med mannen.

Etter hvert hadde de gått sammen til et skogholt bak skolen, hvor overgrepene skjedde.

I et dommeravhør fikk Oslo tingrett i formiddag høre hva de to småjentene opplevde.

– Først var han snill

– Først var han snill. Så ble han skikkelig sinna. Han holdt hånden foran munnen min så jeg ikke skulle skrike. Så løpte hun, så løpte jeg, så kom begge unna, forklarte den ene av jentene om overgrepene.

I avhøret utdypet hun etter hvert mer hva som skjedde om hvordan mannen kom i kontakt med dem og om de seksuelle overgrepene som i straffeloven er likestilt med voldtekt.

Politiet startet en omfattende etterforskning, men klarte ikke å finne frem til gjerningsmannen.

Først da han ble pågrepet for spritsmugling i Sverige og det ble tatt DNA-prøve av ham, ble saken oppklart.

Mannen er også tiltalt for overgrep mot en stedatter som da var mellom fire og seks år gammel. Den tiltalte nekter straffskyld for disse overgrepene.

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2005 og 2006. Mannen er sjåfør av yrke, og overgrepene mot stedatteren skal ha skjedd i lastebiler og i hjemmet et sted på Romerike.

– Saken ble etterforsket, men henlagt på grunn av bevisets stilling, sa aktor Trude Antonsen i sitt innledningsforedrag.

Pågrepet 16 år etter overgrepene

Da mannen ble pågrepet 16 år etter overgrepene sommeren 2016, fant politiet på mannens datamaskin 14.894 ulovlige bilder som viser seksuelle overgrep mot barn eller barn i seksuelle posisjoner.

Mannen sitter i retten ved siden av sin forsvarer Gunhild Lærum, i dressjakke, og følger rettsforhandlingene oppmerksomt.

Også for drøye ti år siden ble det funnet bilder av nakne barn på mannens PC.

Advokat Gunhild Lærum er forsvarer for den 42 år gamle mannen som nå møter i retten, over 17 år etter voldtekt mot to småjenter.

Da dommeravhøret ble avspilt, ble den tiltalte fulgt inn til et annet rom hvor han kunne følge avhøret over høyttaler. Oslo tingrett har avsagt kjennelse om lukkede dører under forklaringen til stedatteren, og at den tiltalte må sitte i et annet rom når de to kvinnene forklarer om det som skjedde 20. juli 2000.

Det er avsatt en uke til rettssaken, og det er innkalt 18 vitner. De to fornærmede er i dag i begynnelsen av 20-årene og er begge til stede i tingretten sammen med sine bistandsadvokater. Begge vil kreve oppreisningserstatning.

Den ene av de to har hatt store problemer etter overgrepet, er delvis ufør og vil kreve erstatning også for inntektstap til nå og i fremtiden.

To psykiatrisk sakkyndige følger rettssaken og vil senere avgi erklæring, blant annet om hvorvidt tiltalte er pedofil.

Statsadvokatene i Oslo mente det skulle legges ned påstand om forvaring, men Riksadvokaten var ikke enig.

– Påtalemyndigheten vil derfor nedlegge påstand om fengselsstraff, sa statsadvokat Antonsen, som også minnet om at tingretten ikke er bundet av påstanden når det gjelder spørsmålet om forvaring.