Norge

Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering enn kvinnelige

En dobbelt så stor andel av mannlige sykepleiere – sammenlignet med kvinnelige – oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse.

Flere mannlige enn kvinnelige sykepleier sier de har vært utsatt for trakassering, men kvinnene varsler oftere om slike hendelser. Foto: Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

  • og NTB

Over 20.000 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har svart på e-postundersøkelsen som ble gjennomført av fagbladet Sykepleien, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

2,8 prosent av de kvinnelige sykepleierne oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste tolv månedene. Blant mennene svarer 5,5 prosent det samme.

– Omfanget av trakassering mot mannlige sykepleiere er større enn jeg trodde, medgir NSF-leder Eli Gunhild By. Mens 88,7 prosent av kvinnene sier en mann sto bak trakasseringen de opplevde, oppgir 77,2 prosent av mennene at en kvinne sto bak.

Mens 22,1 prosent av kvinnene som var utsatt for trakassering, sier noen ble varslet om hendelsen, svarer bare 12,6 prosent av mennene det samme.

By påpeker at enhver arbeidsgiver har for et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Dette omfatter også vern mot trakassering i alle former. Arbeidsgiverne har ansvaret for både å forebygge og håndtere trakassering, i tillegg til å følge opp dem som har vært utsatt for dette, sier hun.

Les mer om

  1. #metoo
  2. Seksuell trakassering
  3. Norsk Sykepleierforbund