Norge

Norsk Medisinaldepot slaktet av Stavanger kommune

Skiltet utenfor Norsk Medisinaldepot på Kalbakken i Oslo. NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. Stavanger er sekretariat for innkjøpsordningen på vegne kommunene, blant dem Trondheim, Bergen og Kristiansand. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Stavanger kommune kritiserer Norsk Medisinaldepot (NMD) for kompetansemangel og for ikke å ha forstått alvoret i situasjonen med feildosert medisin.

  • NTB

Mandag ble det kjent i Rogalands Avis at opptil 7.000 pasienter i en rekke kommuner er omfattet av leveranser fra Norsk Medisinaldepot (NMD) med feil og for lite medisin.

I et skriv fra Stavanger kommune 13. februar skriver kontraktsansvarlig Emilia Tufto til NMD og andre aktører at Stavanger daglig får henvendelser fra frustrerte og bekymrede virksomheter og kommuner etter feilleveranser fra NMD. Stavanger er sekretariat for 72 kommuner som er omfattet av ordningen.

Les også

Legemiddelverket: 7000 pasienter er omfattet av medisinsaken. Kan være livstruende.

Svært bekymret

Verken leveransene, kundekontakten, kompetanse eller kapasitet er i henhold til avtalen, skriver Tufto.

– Flere kommuner har sagt til meg nylig at de er svært bekymret for alvorlig feilmedisinering, altså frykt for liv og helse, står det i skrivet.

– Har Norsk Medisinaldepot (NMD) forslått hvor alvorlig situasjonen er? Svaret er, for ordens skyld, nei, konkluderer Tufto.

Meldt inn

Det framgår også at helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune ser på situasjonen som «svært alvorlig» og har sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen.

– Vi ønsker ikke å diskutere enkeltpunkter med utenforstående, men gjør nå det vi kan sammen med kommunene for å sikre trygge leveranser til pasientene, skriver strategidirektør Miriam Skåland i NMD i en epost til avisen.

Stavanger kommune har innkalt Norsk Medisinaldepot til nytt møte om mangelen på medisiner i multidoseruller fra NMD torsdag neste uke.

Les mer om

  1. Legemiddelindustrien
  2. Legemiddelverket
  3. Medisin