Norge

Rumensk liga rundstjal eldre i Norge. 101-åring fikk plukket to gullringer av fingrene.

11 rumenske statsborgere er dømt til opp mot tre og et halvt år i fengsel etter å ha reist til Norge for å stjele fra norske eldre.

Dette er en av bilene de rumenske tyvene brukte under tyveriraidet i fire norske fylker på ett og et halvt døgn. Alle de 11 domfelte kommer fra samme by i Romania, men har i lang tid hatt oppholdsadresse i Dortmund i Tyskland. Foto: Politiet

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Nordre Vestfold tingrett har funnet det bevist «utover enhver rimelig og fornuftig tvil at reisen til Norge ikke hadde noe annet formål enn nettopp å begå grove tyverier fra eldre mennesker i deres hjem», går det frem av den ferske dommen.

Alle de 11 domfelte kommer fra samme by i Romania, men har i lang tid hatt oppholdsadresse i Dortmund i Tyskland.

10. februar i år rullet de i land i tre biler via en ferge fra Hirtshals i Danmark til Kristiansand.

  • Les også: Rumenere tatt på fersken i Oslo med tyvgods for 75.000

En av verdigjenstandene som den rumenske ligaen trolig stjal på sitt tyveritokt i Norge. Armbåndet ble funnet på Høvik i april, og politiet har ennå ikke klart å finne eieren. Politiet ber nå mulige eiere om å melde seg. Foto: Politiet

Saken ble rullet opp etter at ligaen i løpet av et og et halvt døgn gjennomførte ti fullbyrdede tyverier fra en rekke eldre mennesker fra Grimstad i sør til Bærum i nord.

Tyveribandens ofre var mellom 81 og 101 år gamle og bodde i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Akershus.

Natten de overnattet i Norge tilbragte de i Stokke i Vestfold.

Lette via oversetterprogram

Fremgangsmåten var ofte den samme: En eller to kvinner ble sendt på døren til de norske pensjonistene. Noen ganger sa de at de skulle utføre helsekontroll eller at de var fra kommunen. Andre ganger fulgte de etter de gamle ofrene fra gaten, og trengte seg inn i deres boliger under påskudd av at de skulle «hjelpe til med døren».

Flere av adressene hadde de funnet frem til ved at en av dem skrev de rumenske ordene for «aldershjem» og «pleiehjem» inn i oversetterprogrammet Google Translate, for deretter å søke opp de norske begrepene i Google Maps.

Dette er en annen av verdigjenstandene som dukket opp i en snøfonn på Høvik i Bærum i april. En av de tiltalte forklarte i retten at de kastet fra seg smykker i snøen. Politiet leter fortsatt etter eieren. Foto: Politiet

Gullringer, smykkeskrin, brosjer, øredobber og pengesedler var blant det tyvene fikk med seg. I mange tilfeller ble ringene og smykkene plukket rett av fingrene eller halsen til lamslåtte ofre.

Det eldste offeret, på 101 år, bodde i Gjerstad kommune i Aust-Agder, og fikk besøk av to kvinner i leiligheten sin søndag 11. februar.

De rakk å rive med seg to gullringer fra fingrene hennes før de stakk.

I flere andre tilfeller var medlemmer av banden inne i boligen til eldre mennesker, uten at de klarte å få med seg noe av verdi.

Skapte mye frykt og uro

Flere av de eldre som vitnet om sine erfaringer med banden, fortalte at tyveriene eller forsøkene på tyveri har skapt mye frykt, uro og nedsatt livskvalitet for dem.

De 11 var tiltalt for å ha gjort de kriminelle gjerningene som del av en organisert gruppe. En domfellelse for dette ville vært vesentlig straffeskjerpende, men dette ble avvist av retten.

Dette smykket ble funnet i lommen til en av de domfelte. Politiet har ennå ikke funnet eieren. Politiadvokat Lene Skeistrand i Sør-Øst politidistrikt tror derfor det kan være flere fornærmede i saken som ikke er kjent for politiet. Foto: Politiet

Dommen viser at flere av rumenerne i ligaen tidligere er domfelt en rekke ganger for tyverier, ran og grupperan. En kvinne på 26 år er domfelt ti ganger i Tyskland og fire ganger i Nederland.

Politiet: – Kan være flere ofre

– Vi er ikke sikre på at alle ofrene etter tyveriraidene til de 11 dømte er funnet. Vi sitter fortsatt igjen med mange verdifulle gjenstander som vi ikke kjenner eierne til, sier politiadvokat Lene Skeistrand i Sør-Øst politidistrikt.

Hun ber nå publikum melde fra til politidistriktet hvis de mener at noen av gjenstandene politiet har funnet tilhører dem.

Skeistrand vil ikke kommentere dommen mot de rumenske statsborgerne, og viser til at det nå blir opp til statsadvokaten om dommen skal ankes.

Ligner fersk sak fra Oslo

– Er fremgangsmåten tyvene brukte kjent for politiet andre steder i Norge?

– Jeg har ikke hatt slike saker, men under straffeutmålingen i vår sak ble det vist til en fersk dom fra Oslo tingrett der omtrent samme fremgangsmåte ble fulgt. Dette er tyverier som er egnet til å spre frykt og uro blant gamle mennesker, sier Skeistrand.

I den aktuelle saken fra Oslo ble en tiltalt dømt til et og et halvt års fengsel for grovt tyveri av verdier på ca. 300.000 kroner og et tyveriforsøk.

– Belastning å sitte i fengsel

Advokat Fredrik Schøne Brodwall forsvarte en 20 år gammel kvinne som ble dømt til tre år og tre måneders fengsel. Hennes 22-årige mann fikk tre og et halvt år i fengsel. De to har fem mindreårige barn som nå er i Tyskland.

«I en sak som gjelder «mobil vinningskriminalitet», der man bevisst velger å reise bort fra sine barn for å begå tyverier i Norge, kan hensynet til barnet ikke få nevneverdig å si for straffastsettelsen. Allmennpreventive hensyn må her tillegges vesentlig vekt», heter det i dommen.

– Vi vil nå se nærmere på dommen, og raskt avgjøre om den skal ankes. Det er klart en belastning for min klient å sitte i fengsel i Norge, borte fra sine fem mindreårige barn, sier advokat Brodwall.

Innrømmet skyld, fikk strafferabatt

En 27 år gammel kvinne var den eneste av tyvene som erkjente straffskyld for det hun hadde vært med på. Hun fikk dermed strafferabatt, og ble dømt til to år og to måneder i fengsel.

De andre ti, som er i alderen 20 til 26 år, er dømt til enten tre og et halvt år eller tre år og tre måneder i fengsel.

Retten tok beslag i en Audi og en Mercedes som ble brukt på kjøreturen rundt i Norge. Samtlige fikk også beslaglagt sine mobiltelefoner. Det ble dessuten beslaglagt mindre beløp med kontanter.

Les mer om

  1. Tyveri og innbrudd
  2. Pensjonister
  3. Økonomisk kriminalitet
  4. Innvandring
  5. Krim