Norge

Politidirektoratet: – For lang saksbehandlingstid i voldtektssaker

Antallet voldtektsanmeldelser har økt kraftig de siste årene. Det samme har saksbehandlingstiden, noe Politidirektoratet ikke er fornøyd med.

  • og NTB

Voldtekt er et saksområde som politiet prioriterer, og fristen for å oppklare slike saker er satt til 130 dager. Tall fra Politidirektoratet viser en helt annen virkelighet.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for voldtektssaker er nemlig nå 207 dager, en økning på 19 dager fra 2. tertial 2017.

– Vi er ikke tilfreds med denne utviklingen, og det blir sannsynligvis noe verre før det blir bedre. Vi har iverksatt tiltak som må få tid til å virke, sier leder for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet, Harald Bøhler.

Økt åpenhet

Årsakene til den kraftige økningen i antallet anmeldelser er blant annet større åpenhet om slike forhold etter metoo-kampanjen og politiets oppfordringer til å anmelde. Å etterforske slike saker er gjerne vanskelig og tar dermed lang tid.

Ved utgangen av august i år hadde politiet mottatt 1.146 voldtektsanmeldelser. Det er en økning på 9,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. De siste fem årene har antallet anmeldelser av voldtekt økt med hele 44,9 prosent.

Saksbehandlingstiden for voldtektssaker varierer mellom politidistriktene. Øst politidistrikt bruker lengst tid, hele 326 dager, mens Møre og Romsdal bruker 240 dager. Raskest går det i Trøndelag, der det tar 89 dager i gjennomsnitt, altså godt under politiets eget krav på 130 dager. Det er bare Trøndelag og Agder politidistrikt (128 dager) som holder politiets egne frister.

Advarte

I sommer gikk fagforeningene i politiet ut og advarte mot situasjonen. En kartlegging NRK foretok, viste at grove vold- og overgrepssaker ble liggende, politifolk sluttet og arbeidspresset var skyhøyt. Flere av politidistriktene knyttet da utfordringene de har, til den gjennomførte politireformen.

Politidirektoratet mener man ennå ikke har sett virkningene av reformen.

– Vi ser ikke gevinstene av reformen riktig ennå. Politidistriktene må gjøre tøffe prioriteringer hver eneste dag, og resultatforbedringene vi forventer, kommer saktere enn vi ideelt sett skulle ønske, sier Bøhler i en pressemelding.

Han understreker at politiet aktivt jobber med å forbedre resultatene, men at dette er en langsiktig plan og at tiltakene må få tid til å virke.

Les også

  1. #Metoo-anklagede Fredrik Virtanen: – Norge er mitt nye hjemsted

  2. Nobelprisvinneren har behandlet 50.000 voldtatte kvinner og jenter

  3. Denise (3) ble funnet blødende i sølen: Kongo-krigere dømt for voldtekt av små jenter og spedbarn

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. Stortinget