Norge er i digitaliseringstoppen. 400.000 mennesker står utenfor.

– Vi er det mest digitale samfunnet i verden. Dette, og den raske utviklingstakten, gjør den digitale utestengelsen større enn i verden for øvrig, sier SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg.

I mange hverdagssituasjoner har digitale løsninger tatt over. Eva Nordlie (64) holder seg for det meste til de analoge. Det er veldig urettferdig hvordan samfunnet glemmer oss, sier hun.

For de fleste er den nyeste teknologien til hjelp, men for mange eldre fører det med seg en følelse av utestengelse.

Eva Nordlie (64) er tidligere hjelpepleier, nå pensjonist – i en digital verden. Det er en tyngre hverdag enn det mange i den yngre generasjonen kanskje er klar over, tror hun.

Les hele saken med abonnement