Norge

Ettåringen avslører deg

Pass deg! Store babyøyne følger med på hvordan du fremstår i sosiale relasjoner.

Opptrer du ærlig i sosiale situasjoner? Eller spiller du? Er du klar over at du kan bli avslørt av din egen ettåring?

  • May Britt Brøyn

Spedbarn eller babyer helt ned til ettårsalder har sosiale antenner som gjør dem i stand til å oppfatte komplekse sosiale hendelser og relasjoner. Og de forventer at vi oppfører oss innenfor deres aksepterte rammer.

Dette kommer frem i en fersk amerikansk studie ved University of Missouri, som nå er publisert i tidsskriftet Psychological Science. Her viste barna tydelig at de kunne forstå andre menneskers mentale tilstand — som deres hensikter, oppfatninger og holdninger. De vet intuitivt hva andre mennesker kan og ikke kan, og de forventer at disse menneskene opptrer i forhold til dette.

Hva skjer?

I studien ble 48 barn på rundt ett år tatt med inn i et slags observasjonsrom og plassert på fanget til mamma eller pappa foran scenen på et lite dukketeater. Her ble de presentert for tre forskjellige hånddukker, som vi kan kalle Mads, Petter og Ole.

Dukkene skal opptre i forskjellige situasjoner i forhold til hverandre, og spørsmålet er hva barna oppfatter av det som skjer og hvordan de forholder seg til det.

I den første forestillingen blir barna kjent med de to dukkene Mads og Petter, som er gode venner, klapper i hendene, hopper rundt hverandre og har det hyggelig.

Deretter kommer den tredje dukken, Ole, inn på scenen. Mads slår ham rett ned – med vilje – mens Petter står og ser på.

Når barna etterpå får se Mads og Petter sammen på scenen igjen, og ser at de på nytt hopper omkring og er gode venner, reagerer de intuitivt: I deres øyne er det galt at Petter kan fortsette å være så blid mot Mads etter at han var vitne til hvor slem han var mot Ole.

Les også: - Vi må risikere å tråkke voksne på tærne for å finne de barna som trenger hjelp

Så ikke

Så, i en ny scene, får barna se nesten den samme situasjonen: Mads står på scenen da Ole kommer. Ole slår ham på nytt rett ned – også denne gang med vilje. Men i denne scenen er ikke Petter til stede, så han ser altså ikke hva som skjer.

Når de to dukkene Mads og Petter igjen dukker opp sammen og er like gode venner, reagerer ikke barna på dette. Tvert i mot – i en alternativ scene, hvor de ser at Petter blir avvisende overfor Mads, og på den måten «straffer» ham, reagerer de negativt på det.

Ifølge psykologene som har utført studien viser det at barna klarer å abstrahere, de mener at Petter ikke har noen grunn til å avvise Mads, for han så jo ikke , og dermed vet jo ikke at Mads var slem og slo ned Ole.

Rent uhell

I en tredje scene er både Mads og Petter på scenen da Ole kommer, og Mads slår ned Ole – men denne gangen ved et rent uhell. Etter denne episoden forholder barna seg ganske nøytrale til om Petter er blid og imøtekommende eller avvisende overfor Mads.

Ifølge psykologene oppfatter de begge reaksjonsformene som ganske forståelige.

Bruker øynene

Et voksent menneske vil trolig veie for og imot når vi skal bestemme oss for hvordan vi skal forholde oss til et annet menneske som har opptrådt klanderverdig. Ettersom barn på denne alderen ikke har språk til å fortelle oss hva de mener og forventer, ble øyebevegelsene deres brukt for å vurdere deres reaksjoner. Barna reaksjoner ble målt ved hvor lenge de stirret på dukkene i de forskjellige situasjonene.

— Barn blir nemlig fort lei av å se på noe som de oppfatter som forventet, en selvfølge, eller synes er kjedelig. Så når dukkene opptrer som de forventer, ser de derfor ikke særlig lenge på dem, men flytter blikket over på noe annet, forklarer forskningsleder Yuyan Luo.

Stirrer lenge

Når de blir overrasket over dukkenes reaksjon, fordi de faktisk hadde forventet en annen oppførsel, stirrer de lenge på den dukken som ikke reagerer som ventet.

Ifølge psykologene indikerer dette at barn har sterke følelser for hvordan mennesker bør opptre og reagere i forkjellige sosiale sammenhenger.

Tidligere barnestudier har vist at prosessen med å forstå det sosiale spillet mellom mennesker starter enda lenge før. Blant annet viste en studie i 2011 at babyer på åtte måneder hadde en klar oppfatning av hva som var rett og galt, og forventet at en person som hadde oppført seg dårlig, ble straffet for sine handlinger.

Les også:

Et barns første mil på ski

Lege: Et barn døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner

- Barn spiser usunt om de følger myndighetenes råd