Norge

Oslo-ordføreren: Listhaug må komme med konkrete tiltak mot overgripere

En måned etter monsterdebatten krever Oslo-ordføreren penger og tiltak, ikke bare ord, fra Sylvi Listhaug.

- Jeg har hatt denne jobben i fem uker. Man trenger litt tid til å sette seg inn i tematikken, sier justisminister Sylvi Listhaug til kritikken hun får av Oslos ordfører Marianne Borgen.
 • Helle Aarnes
  Journalist
 • Stine Barstad
  Journalist

«Disse monstrene på nettet som lurer ungene våre og misbruker dem – det blir den største oppgaven for oss å ta dem og straffe dem», sa justisminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun tiltrådte i januar. Monster-begrepet skapte debatt.

Nå er det gått en måned, og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) etterlyser mer enn ord fra Listhaug.

– Jeg savner konkrete tiltak, sier Borgen om Listhaugs uttalelser.

– Når hun som ny justisminister går så hardt ut via mediene, må hun vise hvilke nye ressurser og nye prioriteringer hun vil gjøre.

Aftenposten fortalte forrige uke om flere norske politidistrikter som vet om overgrepsnettverk de ikke kan etterforske.

De mangler penger og kompetanse til å etterforske personer som deler overgrepsmateriale på nett.

Aftenpostens materiale viser at rundt 15 prosent av dem som dømmes for nedlasting av grovt overgrepsmateriale, også dømmes for fysiske overgrep.

 • Derfor må politiet over hele landet nedprioritere nettovergrep de vet om.
– Foreløpig har jeg ikke sett at justisminister Listhaug har lagt nye penger eller prioriteringer på bordet, sier ordfører Marianne Borgen i Oslo.

– Det er helt uakseptabelt at politiet ikke har nok ressurser til å etterforske alle sakene. Justisministeren må si hva hun har tenkt å gjøre for å sikre at overgrep mot barn faktisk blir prioritert. Hun har ansvar for at politiet får kompetanse og ressurser til å etterforske overgripere, sier Marianne Borgen.

Ordføreren jobbet i Redd Barna og Barneombudet før hun ble heltidspolitiker i 2011.

– Vi vet at flere blir tatt når politiet har nok ressurser. Dette er grove kriminelle handlinger i et omfang som er større enn det mange har orket å tenke på. Barns rettssikkerhet er i alvorlig fare, både i Norge og internasjonalt, sier Borgen.

Hun påpeker at også de som «bare» søker etter og laster ned overgrepsbilder og -videoer er med på å opprettholde et internasjonalt marked og er dermed medansvarlige for fysiske overgrep utført av andre.

Listhaug varsler tiltak

– Jeg vil si til Marianne Borgen at jeg har hatt denne jobben i fem uker. Man trenger litt tid til å sette seg inn i tematikken. Jeg er ikke en person som tror jeg har svarene med én gang jeg setter meg bak denne kontorpulten, sier justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun sier det kommer til å komme tiltak «på løpende bånd» fremover.

To tiltak er på trappene:

 • Politidistriktene vil få et oppdrag om å koble sammen strafferegister og arbeidstagerregister etter modell fra Trondheim politidistrikt – for å avdekke personer som jobber i skole, barnehage og idrett som utgjør en risiko.
 • Politidistriktene skal også bli bedt om å sikre gode rutiner for rask oppfølging av forespørsler om vandelsattest.

– Dette er snakk om grunnleggende forebygging og skade begrensning, sier Listhaug.

Hun sier at Regjeringen også ser på forebyggende tiltak mot potensielle overgripere, screening og behandling av dømte under soning, oppfølging av dømte etter endt soning, og hvordan man kan sette fortgang på saksgangen i rettssystemet.

«Man må prioritere»

Til kritikken om at politiet må la være å etterforske saker av ressurshensyn, sier Listhaug at det «alltid vil være slik at man må prioritere innenfor politiet».

– Men jeg har vært helt tydelig på at når det nå skal ansettes flere i politiet, som det også er gitt penger til å gjøre i år, så er det dette området jeg er opptatt av at tilføres flere ressurser, sier hun.

Hun viser til at det siden 2013 er opprettet over 2300 flere årsverk i politiet. Over 1300 av dem er polititjenestekvinner og -menn. Ut over dette kan justisministeren ikke love mer friske penger til området som er prioritert som nummer én.

Les mer om

 1. Nettovergriperne
 2. Overgrepssaken «Dark Room»
 3. Sylvi Listhaug
 4. Overgrep