Norge

Sentrum + Frp = budsjettkaos

Alle frister ble brutt. Finansdebatten ble utsatt. Statsministeren truet med å gå av. Alt dette har tidligere skjedd når Frp, KrF og Venstre har forsøkt å bli enige om et statsbudsjett.

I 2001 gikk brannalarmen på Stortinget da budsjettet ble presentert. Diskusjonen gikk hett mellom Carl I. Hagen og statsminister Kjell Magne Bondevik. Bjørge, Stein J.

 • Solveig Ruud
  Journalist

— Når var det sist så mye kaos rundt behandlingen av statsbudsjettet?

— Det er ikke så lenge siden: Før de rødgrønne dannet flertallsregjering i 2005, var langvarig støy helt normalt.

- Hvorfor?

— Kortversjonen er at situasjonen var som nå: Frp og sentrumspartiene sto midt i striden og forsøkte å bli enige. De har alltid stått svært langt fra hverandre politisk.

- Hvem regjerte forrige gang de var i tottene på hverandre?

— Kjell Magne Bondevik var statsminister. Fra 1997 til 2000 ledet han en sentrumsregjering. Den måtte ha støtte fra både Høyre og Frp for å få flertall for budsjettet – eller Ap. Fra 2001 til 2005 regjerte KrF og Venstre sammen med Høyre, som var denne regjeringens største parti. I alle disse årene var det budsjettforhandlinger med Frp.

- Klarte Frp og sentrum å inngå kompromiss?

— Etter mye bråk, ja, men ikke i 1999 og ikke i 2003. Det siste av disse to årene ble det inngått historisk budsjettforlik mellom en Høyredominert regjering og Ap. Og i 2001 måtte Bondevik true med kabinettspørsmål for å få Frps støtte.

- Var det vanlig at man brøt alle frister og forhandlet på overtid?

— Nei, men det skjedde både i 1998 og 2002. Begge gangene holdt de på så lenge at finansdebatten måtte utsettes i flere dager. I 2002 ble debatten avholdt 1. desember.

- Men kan dagens forhandlinger sammenlignes med det som skjedde på f.eks. 90- og 2000-tallet?

— Ja. Men det er et rollebytte. Den gang satt Frp utenfor regjeringen, mens KrF og Venstre regjerte. Og i 1998 ville f.eks. ikke Frp (og Høyre) inngå noen budsjettavtale med sentrumsregjeringen hvis ikke Bondevik og co. nullet ut alle skatteøkningene. Nå krever KrF at Høyre og Frp skal nulle ut skattelettelsene.

- Hva er annerledes?

— Dagens mindretallsregjering har en samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Dette er en helt ny type avtale. Den slår fast at Regjeringen først skal forsøke å bli enige med dem.

- Hvilke formelle frister er det egentlig som gjelder?

— I Stortingets forretningsorden slås det fast at finanskomiteen "senest 20. november" skal avgi innstilling med forslag til vedtak om statens utgifter og inntekter og hvor mye penger som skal brukes på hovedområdene (rammeområdene); alt fra helse og samferdsel til forsvar og landbruk.

- Det er ennå noen dager til?

— Ja, men etter atdet er inngått et forlik, gjenstår det en større skrivejobb. Og de partiene somikke er med på forliket, skal ha tid til å sette seg inn i dette før de leggerinn sine tall. Det snakkes imidlertid om en i ”siste liten løsning”: Etbudsjettkompromiss helst innen 48 timer før finansdebatten den 27. november.Det kan legges frem som et eget forslag i tillegg til innstillingen. Det finnesen formell frist for å legge frem forslag før debatten, det er senest 08.30 dendagen finansdebatten avvikles.

Men har ingenbudsjettforslag flertall innen den datoen, blir saken uansett sendt tilbake tilkomiteen - og alt blir utsatt.

 1. Les også

  Ny meningsmåling: Regjeringens budsjett begeistrer ikke blåblå velgere

 2. Les også

  Timeout til søndag

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Statsbudsjettet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  KrF-kilder: Vil ikke godta Brundtland-knep, Solberg må true Stortinget med å gå

 2. POLITIKK

  Kabinettsspørsmål for nybegynnere

 3. POLITIKK

  Skei Grande: Ikke aktuelt med omkamp med Frp om flyktninger

 4. POLITIKK

  I Høyre beskrives Venstres forslag til klimaløsning som «drøyt»

 5. POLITIKK

  Nå kjemper Erna Solberg for sitt ettermæle

 6. POLITIKK

  Frp-toppene samlet hos Erna Solberg