Sprikende råd om oppdrettslaks i flere år

Trygt å servere laks til barna? De siste 10-15 årene er vi forbrukere blitt advart mot laks fra oppdrettsbassengene. Så ble vi beroliget. Så advart, og beroliget.

afp000541499.jpg

Myndighetene anbefaler oss å spise fet fisk hver uke.

Og nordmenn spiser mer fisk enn før. Ikke minst spiser vi mer fisk fordi flere – utenfor Japan — har oppdaget at rå fisk er godt, sunt og kult. Og vi spiser mye laks.

Men til VG mandag uttaler norske leger og professorer at særlig gravide og barn ikke bør spise oppdrettslaks.

Ekspertene advarer fordi de mener det er usikkert hvor mye giftstoffer laksen fôres med i oppdrettsanlegg, og hvordan de påvirker.

Spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen og overlege og professor Bjørn Bolann uttaler til VG at de er kritiske til miljøgiftene i norsk oppdrettslaks.

Ingen ny diskusjon

Men diskusjonen om hvor trygt eller utrygt det er å spise oppdrettslaks er ikke ny.

2010 : Mijøvernforbundet (Kurt Oddekalv) og et fransk TV-innslag beskyldte norsk oppdrettslaks for å være giftbomber. Bransjen avviste dette. Oddekalv hevdet at norske myndigheter prøvde å tilsløre sannheten, og påpekte at fiskeriministeren (Ap) har sterke interesser i oppdrettsnæringen.

Les også

- Barn bør ikke spise oppdrettslaks

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen gikk ut og garanterte sin franske kollega at norsk oppdrettslaks er trygg å spise. Mattilsynet skal ha lagt ut informasjon på engelsk om at oppdrettsfisk fra Norge ikke inneholder giftstoffer. 2006 : Russland skapte bruduljer da landet fra 1. januar 2006 innførte full stans i import av fersk fisk fra Norge. Russerne hevdet da at norsk oppdrettslaks hadde altfor høye verdier av bly og kadmium. Mattilsynet avviste dette.

Forsker-strid

Samme år hevdet seniorforsker Claudette Bethune ved Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES) at Mattilsynet bagatelliserer risikoen ved å spise oppdrettslaks.

Hun uttalte til mediene at Mattilsynets anbefalinger om hvor mye laks man trygt kan spise, overskrider grensen som Verdens helseorganisasjon har satt for giftinntak.

Dette førte til at NIFES, hennes arbeidsgiver, tok sterk avstand fra henne i en pressemelding som ligger på NIFES nettside:

«NIFES tar sterk avstand fra innholdet i Claudette Bethunes utspill i media, der hun uttaler seg om saker hun ikke er ekspert på eller har ansvar for. Forskeren representerer ikke NIFES' vitenskapelige syn i saken. Claudette Bethunes utspill er derfor hennes private mening. NIFES kjenner ikke til hvorfor saken blir fremstilt slik, eller hvorfor norske matmyndigheter blir urettmessig svertet på denne måten.»

Minker dødsriskiko

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, John S. Gray, påpekte i et innlegg i Aftenposten i januar 2006 at det er fordeler og ulemper ved å spise norsk laks. Han viste til at en forskergruppe i USA hadde publisert artikler om hvor farlig det var å spise norsk lask.

Les også

Svømmende maiskolbe og miljøsvin - men sunn

Gray skrev: «Sannheten er at man i sum minker risikoen for å dø med 300 ganger hvis man spiser norsk laks til tross for de meget små mengder giftstoffer sammenlignet med å ikke spise laks.» 2000 : En svensk TV-reportasje om norsk oppdrettslaks fikk myndighetene til å sette fiskeben i halsen. Det ble hevdet at den norske laksen er full av farlige kjemikalier. Programmet skapte sterke reaksjoner og ble blant annet omtalt som tendensiøst.