Vil redegjøre om overvåkning for Stortinget

Justisminister Knut Storberget ber om å få redegjøre for Stortinget om spørsmål om ulovlig overvåking av norske statsborgere.

Det skriver Justisdepartementet på sine nettsider.

Bakgrunnen er TV2s avsløring om at den amerikanske ambassaden har drevet omfattende overvåkning av norske borgere.

– Det er maktpåliggende for oss å komme til bunns i denne saken, sier justisminister Knut Storberget.

Han sier han ikke kjenner til opplysningene som er avslørt, men har allerede bedt politidirektør Ingelin Killengreen og PST-sjef Janne Kristiansen redegjøre for situasjonen.

– Jeg ønsker å bringe så mange fakta som mulig på bordet. Derfor ba jeg i går både politidirektøren og sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste om å redegjøre for om de er kjent med eller har hatt noen befatning med disse forholdene. Det er ikke forbudt for tidligere politifolk å ta en sivil jobb ved en ambassade, men det er forbudt å bryte norsk lov. På norsk jord skal norsk lov følges. Jeg legger til grunn at politiet og påtalemyndigheten vurderer om det foreligger straffbare forhold, sier Storberget i pressemeldingen.