Nesten alle som døde av koronaviruset i vår, hadde en kronisk sykdom

Kroniske sykdommer var registrert på ni av ti koronarelaterte dødsfall i vår. Samtidig har flere sykdommer hatt lavere dødelighet under pandemien.

Hjerte- og karsykdommer forekom hyppigst blant de som døde av koronaviruset. Her er Gyrid Aulie og Knut Erik Hovda ved intensiv kohortenhet på OUS Ullevål sykehus.

236 personer døde av årsaker relatert til covid-19 mellom mars og mai. Foreløpige tall fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI) viser at:

  • I 91 prosent av disse dødsfallene er covid-19 dødsårsaken.
  • Ni av ti hadde kronisk sykdom i tillegg.
  • Hjerte- og karsykdommer forekom hyppigst, i over halvparten av tilfellene.
  • Litt mer enn hver tredje hadde kronisk lungesykdom, og hver fjerde hadde demenssykdom.

De fleste er eldre

Overlege Marianne Sørlie Strøm ved FHI understreker at man ikke kan si noe om hvor mye de kroniske sykdommene har bidratt. Tallene kan også endre seg etter hvert som dødsårsakene registreres.

Tallene forteller også dette om de som døde:

  • De aller fleste var over 70 år.
  • Pasientgruppen i 80-årene var særlig hardt rammet.
  • De bodde i store fylker, som Oslo, Viken og Vestland.

Det er registrert 32 dødsfall blant personer under 70 år i løpet av de første tre månedene av pandemien. Også mange av disse pasientene hadde kronisk sykdom ved siden av.

Ikke flere dødsfall av sykdom enn vanlig

Samtidig er ikke andelen som døde av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer, gått opp under pandemien. Det er færre slike dødsfall i vårmånedene i år sammenlignet med 2019.

Folkehelseinstituttet understreker likevel at antall dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer, har gått ned de siste årene. Det er for tidlig å si om antallet har falt mer enn ventet.

– Det er nærliggende å tro at det kan ha sammenheng med smitteverntiltakene under pandemien, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

Færre døde av selvmord og narkotika

Antall registrerte selvmord er også gått ned. Foreløpig er det påvist 140 selvmord mellom mars og mai.

Også antallet narkotikautløste dødsfall er gått ned. Mellom mars og mai i år ble det registrert 60 narkotikautløste dødsfall.