«Frp ser de store utfordringene i innvandringspolitikken»

Navn: Knut Helgheim Alder: 29 år Utdanning: Tømrer Bosted: Drammen Stemt Frp siden: Jeg var 18 år.

Tømrer Knut Helgheim mener Frp har fått ufortjent mye pepper bl.a. for innvandringspolitikken.
  • Solveig Solveig Ruud

1. –Hvorfor valgte du Frp?

–Fordi partiet vil gi enkeltmennesket mer frihet, går inn for å konkurranseutsette mer i offentlig sektor og fordi Frp ser de store utfordringene i innvandringspolitikken. Frp er ikke redd for å si det som er politisk ukorrekt og har fått ufortjent mye pepper for sin politikk. Nå dilter de andre etter.

2. –Hvilke tre saker er du spesielt glad for at ditt parti setter på dagsordenen?

–Jeg synes det er veldig viktig med en god eldreomsorg, der er det behov for å gjøre mer. Jeg er glad for at Frp vil gjøre noe med integreringspolitikken her i Norge, og så er jeg glad for at Frp påpeker at det er for lite disiplin i skolen. Det blir litt feil når elevene får bestemme for mye, det er lærerne som skal ha kontrollen i klasserommet. Ingen andre land bruker så mye penger på skolen og får så lite igjen for det.

3. –Bør flere offentlige oppgaver overlates til private?

–Ja, absolutt. Konkurranse gir bedre kvalitet. Vi kunne hatt mer konkurranseutsetting i eldreomsorgen og i helsesektoren.

4. –Er skatter og avgifter generelt for høye i Norge?

–Ja.

5. –Hva bør Norge satse mest på i årene fremover: vei eller tog?

–Begge deler.

6. –Hva er den alvorligste utfordringen for norske politikere, finanskrisen eller klimakrisen?

–Finanskrisen.

7. –Bør muslimer få starte egne skoler i Norge?

–Nei.

8.–Bør Norge sende flere soldater til Afghanistan?

–Hvis det er behov for flere, bør vi absolutt gjøre det. Det nytter ikke å trekkes seg ut nå, det kommer vi ingen vei med.

9. –Hva ville du stemt om Frp ikke fantes?

–Det blir vel Høyre.

10. –Hvilket parti er det verste du vet?

–Rødt (og SV).