Nå er det opp til kommunene om lærere og barnehageansatte prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen åpner for at ansatte i skoler og barnehager kan prioriteres i vaksinekøen, men overlater beslutningen til kommunene. – Underlig, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpner for å prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen.

Ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres i vaksinekøen slik at de er ferdig vaksinert til det nye skoleåret starter. Det skriver NRK tirsdag kveld.

Begrunnelsen er at vaksineringen av hele befolkningen tar lengre tid enn antatt, og at lærere og barnehageansatte forseres i vaksinekøen for å være vaksinert når skolene åpner på grønt nivå etter sommerferien, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.

Til VG sier imidlertid seniorrådgiver Cathrine Slaaen i Kunnskapsdepartementet at det ikke er slik at lærerne vil være fullvaksinerte før skolestart, men at det er snakk om å legge til rette for at alle kan være beskyttet, altså at det er gått tre uker fra første dose.

Dessuten opplyser Kunnskapsdepartementet at det er kommunene som avgjør om de ønsker å prioritere ansatte i skoler og barnehager.

– Jeg synes det er underlig at regjeringen overlater beslutningen til kommunene. Det er med blandende følelser at vi mottar denne nyheten, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til Aftenposten.

Han håper nå at kommunene nå vil lytte til regjeringens råd.

– Det er i alles interesser at barn og elever kan komme tilbake til et normalt utdanningstilbud og at foreldre og elever kan oppleve forutsigbarhet og trygghet, sier Handal.

To ukers fremskyvning

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene til lærere og barnehageansatte.

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i skoler og barnehager før neste skoleår, sier Guri Melby.

Ifølge FHIs vaksinasjonsscenario skal alle over 18 år ha mottatt første dose innen uke 32. Årets skolestart er 16. august, som er i uke 33. Dermed innebærer prioriteringen av de ansatte i skole og barnehage at disse vil vaksineres innen uke 30, dersom målet om tre ukers mellomrom før skolestart skal nås.