Ingen nye E. coli-tilfeller

Folkehelseinstituttet har i løpet av helgen ikke fått innrapportert flere tilfeller av farlig E. coli-smitte.

Tre barn fra Oslo, Bærum og Råde i Østfold er i løpet av de to siste ukene lagt inn på Oslo universitetssykehus med symptomer på hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).

Det er ikke rapportert inn nye tilfeller av E. coli-smitte i helgen, får NTB opplyst fra Folkehelseinstituttet.

Torsdag ble det klart at barna fra Råde og Oslo er smittet av den farlige E. coli O157-bakterien. Først tidligst neste uke vil prøvesvaret fra det tredje barnet være klart. Oslo universitetssykehus vil ikke opplyse om tilstanden til de tre, utover at HUS er en alvorlig sykdom.

Kartlegging

Eksperter fra Mattilsynet og kommunehelsetjenesten snakker med foreldrene til de syke barna for å forsøke å finne smittekilden. De forsøker å kartlegge hva barna har spist, drukket og blitt eksponert for.

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterier kan forårsake alvorlig sykdom.

Stort utbrudd i 2009

E. coli O157 er den samme type bakterie som førte til et større utbrudd i 2009. Smittekilden lot seg ikke identifisere, tross grundige undersøkelser. Den gang ble 13 personer smittet, og ni ble alvorlig syke.

Fredag ble det kjent at et søskenpar i Trondheim er smittet av E. coli O103, en annen type enn den farlige E. coli 0157. De er ikke innlagt på sykehus.