Norge

Arvtageren til AG-3

I 50 år var Truls Augensen (t.h.) bøssemaker i Forsvaret. Han var spesielt invitert da kontrakten om kjøp av nye HK 416 ble underskrevet i Oslo Militære Samfund i går - her sammen med major Rune Nesland og det nye våpenet.

Forsvarets standardvåpen ble konstruert på 50-tallet. Nå er det på tide med et nytt. Her er HK 416.

  • Forf>
  • <forf>sveinung Berg Bentzrød<

Svært mange norske menn — og etter hvert kvinner - mellom 20 og 60 år har et forhold til det norske forsvarets standardvåpen, AG-3. Ikke minst Truls Augensen (71), børsemaker i Forsvaret i ca. 50 år. På 1960-tallet var han med på å ta imot det da moderne tyske automatgeværet.- Det burde vært skiftet ut for lenge siden, sier veteranen.Det er nå 33 år siden AG-3-geværet gikk ut av produksjon. Norske styrker, spesielt de som deltar i internasjonale operasjoner, har stadig mer høylytt gjort krav på et nytt våpen. AG-3 er tungt å drasse på, ikke minst i varme strøk.Prosessen med å velge nytt våpen har pågått i 11 år. Den har båret preg av at det er mange og sterke meninger internt i Forsvaret. Så sent som i fjor besluttet Hæren å satse på en oppgradert utgave av AG-3 som fremtidens våpen. Heftige protester førte imidlertid frem, og i februar konstaterte generalinspektøren for Hæren, Robert Mood, at det skulle satses på et nytt våpen.

Splitter nytt.

I går undertegnet Forsvaret kontrakt med våpenprodusenten Heckler & Kochs, som også konstruerte AG-3, om kjøp av 8200 nye automatgeværer. Kontrakten har en verdi på 100 millioner kroner. Samtidig kjøper Forsvaret sikter fra svenske Aimpoint AB for 50 millioner. Våpenet er splitter nytt, og Norge er første land som tar det i bruk for de væpnede styrker. De første geværene kommer til Norge i november.- Vi satser på at første avdeling drar utenlands med våpenet sommeren 2008, sier major Rune Nesland, prosjektleder i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). - Hva er forskjellene fra AG-3?

Nattvåpen.

— HK 416 har et kaliber som i mange år har vært det mest brukte i NATO. Ammunisjonen veier halvparten så mye, og selve våpenet er også vesentlig lettere. Det har mindre rekyl og er lettere å skyte og treffe med. Rekkevidden er den samme. Viktig er det også at det er mulig å operere med våpenet om natten, med lys- og laserpekere.- Hva skjer med AG-3-geværene som utrangeres?

Skal brukes i HV.

— Store deler av HV vil fortsatt bruke AG-3 i noen år. Noen vil oppgraderes nå for å brukes i internasjonale operasjoner frem til de nye våpnene kommer, sier Nesland.Det har vært et stort problem for spesielt utenlandsstyrkene at de ikke har hatt nok våpenutstyr til å trene med full utrustning hjemme. Dette førte bl.a. til at styrkene som dro for å unnsette angrepne norske soldater i Afghanistan i fjor, ved avreise ikke hadde fått skutt inn våpnene.- Vi anskaffer nå nok våpen til at soldatene som skal bruke det, kan trene med det fra dag én, sier Nesland.