Avfeier Storhaugs anslag om 35 prosent fundamentalister

Olav Elgvin ved Universitetet i Bergen har lite til overs for måten Hege Storhaug bedriver forskning på. – Det er useriøst å basere slike uttalelser på én enkelt studie, sier han.

Samfunnsforsker Olav Elgvin kjenner godt til studiet som Hege Storhaug viser til. Han mener det er viktig å utvise skepsis overfor spørreundersøkelser.

Hege Storhaug mener at så mange som 30-35 prosent av norske muslimer kan ha fundamentalistiske holdninger. Tallet baserer seg på en tysk studie utført ved WZB, et forskningsinstitutt for sosialvitenskap i Berlin.

– Det blir veldig selektivt. Og det er er andre studier jeg vil vurdere som bedre, sier Olav Elgvin ved Universitetet i Bergen.

Les hele intervjuet med Hege Storhaug her:

Les også

Slik vil Hege Storhaug redde Norge fra «trusselen fra islam»

Motstridende rapporter

Han viser til den nyeste undersøkelsen på temaet, gjort av Bertelsmann Stiftung, en tysk tenketank, som ble publisert i fjor. Der svarte 90 prosent av sterkt religiøse sunni-muslimer i Tyskland at de ser på demokratiet som en god styreform.

Det står i kontrast til tallene Storhaug lener seg på, der 45 prosent av tyske muslimer svarte at religiøse lover skal prioriteres over nasjonale lover og 33 prosent svarte at de tror Vesten er ute etter å ødelegge islam.

– Problemet med mange slike spørreundersøkelser er at spørsmålsstillingen kan være ganske ledende. Man får ofte de svarene man spør etter. Om europeiske muslimer blir spurt om hva de identifiserer seg mest med, islam eller sin nasjon, vil mange svare islam. Samtidig vil et stort flertall av de samme muslimene svare at de støtter demokratiet og er glade i landet sitt, sier han.

– Men det er en betydelig andel muslimer som vil rangere sharialover over nasjonale lover?

– Spør du norske kristne om de vil følge norsk lov eller Guds bud, i en tenkt situasjon der de to alternativene strider mot hverandre, vil nok en god del svare Guds bud. Men de opplever ikke at det til vanlig er noen konflikt der.

  • Vi har samlet reaksjoner på Storhaugs forslag fra flere hold.
    Her kommenterer religiøse ledere:
Les også

- Storhaug-forslagene er en oppskrift på polarisering, ekstremisme og kaos

Og slik reagerer politikerne:

Les også

Denne gangen mener også Per Sandberg at Hege Storhaug går for langt

– Fundamentalistisk betyr ikke voldelig

Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har gjennom flere år vært en aktiv Storhaug-kritiker. Han forteller at han i utgangspunktet har et kritisk syn på fundamentalisme, men presiserer at undersøkelsen fra WZB ikke forteller noe om hvor mange muslimer som utgjør en voldelig trussel mot samfunnet.

– En meningsmåling er svært lite forpliktende, sier Lars Gule ved HiOA. Han er kritisk til fundamentalisme, men tror ikke konservative muslimer utgjør noen voldelig trussel mot Norge.

– Det er fullt mulig å tenke seg at en stor andel muslimer har fundamentalistiske holdninger, men er det noe man bør legge stor vekt på? Det finnes jo også kristne fundamentalister, men heller ikke alle disse er farlige voldsmenn. Jeg er av den oppfatning at fundamentalister står for uønskede holdninger, men hva betyr det i praksis? Det handler ikke nødvendigvis om vold, sier han.

95 prosent var imot ambassade-angrep

I Norge er muslimske meninger i liten grad undersøkt. I 2006, i kjølvannet av terrorangrepet på Londons undergrunnsbaner og Muhammed-karikaturer i dansk og norsk presse,intervjuet TV2 500 norske muslimer.

Da svarte ni av ti at de var kritiske til Muhammed-karikaturene, men samtidig mente 95 prosent det var galt å ty til vold mot norske og danske ambassader.

– Det var mange muslimer som reagerte på karikaturene, men de aller fleste nøyde seg med å protestere, ikke sende trusler. Poenget er at spørreundersøkelser som den Storhaug refererer til, har svakheter. En meningsmåling er svært lite forpliktende, sier Gule.