Norge

Viggo Kristiansen har begjært seg løslatt. Statsadvokaten lover ham raskt svar.

Viggo Kristiansen (41) kan slippe ut av fengsel på dagen – hvis han får medhold i begjæringen om løslatelse. Statsadvokaten lover ham snarlig svar.

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt.
 • NTB-Steinar Schjetne

– Vi har sagt at vi ikke på eget initiativ vil løslate ham. Men når det nå kommer en selvstendig begjæring, skal vi vurdere og ta stilling til den. Behandlingen vil bli prioritert, og vi har ambisjon om å treffe en avgjørelse i løpet av noen dager, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter.

Viggo Kristiansen sendte i helgen sin begjæring om løslatelse til statsadvokatembetet i Agder. Det skjer etter at han torsdag 18. februar fikk medhold i Gjenopptakelseskommisjonen om at saken hans skal gjenopptas.

Den nå 41 år gamle mannen ble dømt til forvaring i 21 år. Retten mente at han var hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kommisjonen har funnet flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen. Flertallet mener det er en rimelig mulighet for at han ville blitt frifunnet hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt frem i forbindelse med gjenopptagelsesbegjæringen.

Les også

10 spørsmål og svar: Dette skjer med Baneheia-saken nå

– Dommen bevist uriktig

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld. Men har så langt ikke villet begjære seg løslatt fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld. Han har snart sonet i 21 år ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

– Man kan ikke bruke en dom som er bevist uriktig, som grunnlag for tvangstiltak mot en innsatt. Derfor skal ikke Kristiansens begjæring om løslatelse behandles langs ordinære linjer for prøveløslatelse fra forvaring. Hvis statsadvokaten er enig, kan Kristiansen bli løslatt med en gang, sier advokat Arvid Sjødin.

Han er Viggo Kristiansens forsvarer. I begjæringen viser han til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer: DNA-beviset, telefonbeviser og forklaringen til hans daværende kamerat, Jan Helge Andersen.

Advokaten mener konklusjonen er at bevisene mot Kristiansen er svekket, mens telefonbeviset styrker hans sak betraktelig.

Les også

Bakgrunn: Viggo Kristiansen begjærer seg løslatt

Tre alternativer

Veien videre går for Kristiansens del i første omgang langs ett av tre spor – avhengig av hvordan førstestatsadvokat Holmen stiller seg til løslatelse:

 1. Påtalemyndigheten kan motsette seg begjæringen. Da vil Kristiansen måtte fremme den for en domstol og få rettens vurdering og beslutning. Dette vil i så fall være den samme lagmannsretten som skal behandle den gjenåpnede straffesaken. Det er Høyesterett som skal oppnevne en ny lagmannsrett, og vil starte dette arbeidet så fort beslutningen om gjenopptagelse er oversendt fra kommisjonen. Etter det NTB forstår, vil Høyesterett gi spørsmålet ekspeditt behandling.
 2. Hvis derimot Holmen sier seg enig i løslatelsesbegjæringen, kan Kristiansen spasere ut av fengselet på dagen, slik også advokat Sjødin legger til grunn.
 3. En tredje mulighet, som nå er mest av det teoretiske slaget, er at Kristiansen på ordinært vis begjærer seg prøveløslatt. Da vil spørsmålet komme opp for en domstol og underlegges bevisførsel, blant annet knyttet til hans mentale tilstand, og om han fortsatt er for farlig til å slippes ut i samfunnet.
Les også

DNA, kameratens troverdighet, SMSer og basestasjoner. Derfor blir saken gjenopptatt.

Andersen fastholder

Jan Helge Andersen, som ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap, holder fast ved forklaringen han ga retten, understreker advokat Svein Holden i en SMS til NTB. Advokaten ble ifølge VG nylig engasjert og skal bistå Andersen i den videre prosessen.

– Andersen fastholder at han har forklart seg korrekt om Kristiansens rolle i saken. Det vil han også gjøre under en ny rettslig behandling av saken, skriver Holden.

Kristiansen anmeldte i 2014 sin tidligere kamerat for falsk forklaring. Anmeldelsen ble henlagt.

– Andersen vil under en eventuell rettssak korrigere uriktige påstander om hendelsesforløpet i Baneheia som er lansert de senere år, sier Holden til VG. Han vil ikke konkretisere hva han sikter til.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KULTUR
  Publisert:

  Hun ble trukket penger via suspendert Facebook-konto: – Ingen hjelp fra Meta

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5