Meyer krevde rosende omtale fra Jensen. Det fikk hun ikke.

Christine Meyers advokat ville at finansministeren skulle rose SSB-direktøren i forbindelse med hennes avgang. Jensen nektet.

SSB-sjef Christine Meyer og hennes advokat Dag Steinfeld ville at finansministeren skulle rose Meyers jobb i SSB.
  • Sigurd Bjørnestad

Søndag ettermiddag kom meldingen om at Christine Meyer trekker seg som sjef i Statistisk sentralbyrå. Hun har inngått sluttavtale med Finansdepartementet.

Partene hadde forhandlet siden torsdag. Da hadde Meyer fått vite at hun ikke hadde tillit hos finansminister Siv Jensen.

Forhandlingene startet med at advokat Dag Steinfeld, på departementets oppfordring, satte opp en rekke punkter som Meyer ville ha inn i avtalen.

Etter det Aftenposten kjenner til, inkluderte dette ros til Meyer for jobben i SSB. Meyer og Steinfeld ville ha inn i avtalen at eventuelle uttalelser fra finansministeren skulle bygge på at Meyer har:

  • involvert styret i omstillingene og at Finansdepartementet hele tiden har fått informasjon om det som har skjedd
  • involvert ansatte og fagforeninger i grundige prosesser knyttet til omstillingene i SSB
  • stilt opp for å ta den krevende jobben med å kutte i antall ansatte i SSB
  • utført det oppdraget hun har fått fra Finansdepartementet
  • sørget for at SSB har levert på samfunnsoppdraget og vært opptatt av SSBs utvikling inn i en fremtid som vil kreve mye av statistikkprodusenten

Finansdepartementet sa nei til å gå med på dette. Det samsvarte ikke med departementets bilde av det som har skjedd i SSB og mellom SSB og departementet i 2017.

Varslet om motsvar

Videre ville Meyer ta til motmæle hvis finansministeren ga inntrykk av at hun ikke har hatt full informasjon om Meyers omstillinger.

Meyer ville også ha retten til å ta til motmæle hvis finansministeren sa at Meyer hadde handlet i strid med oppdraget hun hadde fått av departementet.

I tillegg ville Meyer ha retten til å ta til motmæle hvis Siv Jensen uttalte seg om noen andre spesifiserte forhold i Meyers utførelse av jobben som SSB-sjef.

Finansminister Siv Jensen (Frp) kommenterte situasjonen rundt SSB på en pressekonferanse i Finansdepartementet fredag ettermiddag.

Foreslo «høvelig» i stedet

I stedet for de rosende punktene foreslo Finansdepartementet en formulering om at begge parter skulle uttale seg «høvelig» etter at Meyer hadde sluttet.

Dette ble avvist av Meyer og hennes advokat.

Lørdag sa Meyer følgende til Aftenposten:

– Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd, og da må ikke noen kunne komme etterpå og si at jeg har snakket «uhøvelig».

Departementet svarte i lørdagens avis at de forholdt seg til at Meyer hadde bedt om fortrolighet i forhandlingene.

Dette ville Meyer ha

Etter denne avsluttende runden om uttalerett og historieskriving handlet forhandlingen stort sett bare om økonomi.

Aftenposten kjenner til at Meyer krevde to års etterlønn uten avkorting mot andre inntekter. I tillegg ville hun beholde pendlertillegget på 200.000 kroner årlig. Det ville i så fall ha betydd en samlet pakke på nesten 3,3 millioner kroner.

Hun ville i tillegg ha dekket sine utgifter til advokat.

Slik endte det

Finansdepartementet gikk inn for en mye kortere periode med etterlønn.

Avtalen ble at hun får ett års etterlønn. I det siste halvåret av dette året blir etterlønnen fra Finansdepartementet avkortet mot andre arbeidsinntekter over 10.000 kroner.

Dermed endte forhandlingene opp med en årslønn på 1,43 millioner kroner, men med avkorting i det siste halvåret. I tillegg beholder hun pendlertillegget på 100.000 kroner for et halvt år.

Aftenposten har vært i kontakt med advokat Steinfeld. Han viser til Meyer. Hun har svart på en tekstmelding fra Aftenposten med at hun «dessverre» ikke hadde tid til å svare.

Hva sa så Jensen til slutt?

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet, sa hun i pressemeldingen søndag ettermiddag.