Dramatikken på E18 startet mandag ettermiddag, da et ras under Skjeggestad-brua i Vestfold førte til at en av støttepilarene under sørgående brukar ble skjøvet ut av posisjon. Konsekvensen var at deler av veibanen sank sammen, og flere biler smalt ned i dumpen som oppsto. Ingen ble skadet.

Trafikken på E18 ble stanset i begge retninger, og bilistene i kjøretøyene som stoppet opp ved ulykkesstedet ble evakuert. Nå må opp mot 10.000 biler i døgnet bruke omkjøringsveien, som går gjennom Holmestrand sentrum.

Det er fremdeles uklart hva som er årsaken til at grunnen under broen raste ut, men en bulldoser drev med planeringsarbeid like ved da dette skjedde. Kommunen eller Statens vegvesen opplyser at de ikke var informert om dette arbeidet, som ble utført på oppdrag fra grunneieren.

Brokollapsen: E18 trolig stengt i lang tid

Les flere saker om hendelsen: