Folk tror at bolig er sikkert som banken

Nordmenn ser bort fra økonomiske tyngdelover, viser en spørreundersøkelse.

En fersk spørreundersøkelse viser at folk regner med å få mye større gevinst av boliginvestering enn banksparing, men at de tror risikoen er lik i de to spareformene.
  • Sigurd Bjørnestad

Nordmenn tror boligkjøp gir i pose og sekk: høyest avkastning til lavest risiko.

- Den høye veksten i boligprisene i mange år kan ha ledet til en oppfatning om lav risiko i boligmarkedet. Jeg tror ikke det stemmer, sier direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (VFF).

VFF har fått gjennomført en spørreundersøkelse der folk blir bedt om å plukke ut tre sparealternativer etter forventet avkastning og risiko. Zakariassen undrer seg over de 1000 svarene.

De viser:

Bolig har høyest forventet avkastning blant de spurte, og lavest forventet risiko.

Enkeltaksjer har lavest forventet avkastning og høyest forventet risiko.

Aksjefond, høyrentekonto og annen fast eiendom legger seg mellom de to ytterpunktene.

Zakariassen tror ikke på kombinasjonen høy avkastning og lav risiko.

Ser bort fra tyngdelover

- Alle erfaringer tilsier at dette ikke stemmer. Det er svært vanskelig å få høy avkastning uten samtidig å ta risiko. Alle vil jo velge en høy, sikker avkastning i stedet for en lav, usikker avkastning. Men man kan ikke få i pose og sekk, sier han.

- Men boligprisene har jo stort sett gått oppover i 20 år. Det har ikke vært mye risiko å se her?

- God vekst i boligprisene er et historisk faktum. Men det betyr ikke at det har vært uten risiko, og det er ingen garanti for at det vil fortsette på samme måten. Det vil være å se bort fra økonomiske tyngdelover å tro at risikoen ved boliginvesteringer ikke er høyere enn ved banksparing, sier han.

Helt normalt

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank har lenge advart mot muligheten for lavere boligpriser.

- Det er helt normalt at folk tar feil lenge. Etter at boligprisene har steget lenge, tror de at dette skal fortsette. Dette har det vært forsket mye på, sier han. Han viser til aksjemarkedet i 2000 og 2008 og til boligmarkedene i USA, Irland og Spania noen år bakover til tiden rundt finanskrisen.

- Folk trodde alt ville fortsette oppover. Det viste seg ikke å stemme, sier han.

Andreassen tror boligprisene er høyere enn de trenger være for å få bygget nok nye boliger.

- De er høye nå, og de kan godt falle. Det er forståelig at folk tror boliger er den beste investeringen med lavest risiko i tillegg, men det er ganske sikkert ikke riktig, sier han.

VFF er organisasjonen av selskaper som forvalter aksjefond, rentefond og fond som er kombinasjoner av rente og aksjer.

- Ser man ti år bakover, har vel aksjer og aksjefond svingt adskillig mer enn boligprisene?

- Det er helt åpenbart. De fleste har nok fått med seg at å investere i aksjer og aksjefond er risikabelt. Men man tar på seg en risiko man kan forvente å få betalt for i det lange løp, sier Zakariassen i VFF.

- Hva er ditt spareråd?

- Det er ikke å legge alle eggene i én kurv. Alle sparepengene bør ikke plasseres i bolig, men også i aksjer og aksjefond.

Måler risiko

Risiko i en spareform kan måles med svingningene i avkastningen over tid.

Hvis den varierer mellom svært høy og svært lav, er det uttrykk for høy risiko. Det er da usikkert hva fremtidig avkastning blir, og det kan for eksempel være 50/50-sjanse for svært høy avkastning og tap. Slik kan det være for enkeltaksjer.

Hvis avkastningen varierer svært lite fra år til år, er risikoen lav. Avkastningen er ganske sikker. Bankinnskudd er et eksempel.

Men ulempen er som oftest at den sikre gevinsten er relativt lav.