Det forsvarsløse samfunn

Det bekymringsfulle er at samfunnet vårt står uten mulighet til å fange opp en terrorist som Anders Behring Breivik.

Det er et PST i forsvarsposisjon som trekker denne konklusjonen. Sikkerhetstjenesten har gått gjennom sine og andre justismyndigheters registre i jakten på Breivik. De har gjort en vurdering av om de hadde noen som helst mulighet til å fange ham opp. Og kommet til at konklusjonen er; nei.

— Selv ikke Stasi-Tyskland hadde fanget opp Breivik som en mulig terrorist, sier PST-sjef Janne Kristiansen.

PST i forsvarsposisjon

PST var i dag forberedt på spørsmål om de har feilet når massedrapsmannen Breivik ikke ble stoppet. I intervjuer foretatt i rekkefølge med TV og aviser var Kristiansen og analysesjef Jon Fitje samkjørte i sin motargumentasjon.

— Hvorvidt vi har feilet må andre svare på. Men vi må få et signal vi kan fange opp, en lead inn i en sak rundt en person. Selv over lang tid klarte Breivik å la være å meddele seg, sier Fitje.

— Så langt er det intet som tyder på at det finnes observasjoner eller indikasjoner på at noe var i gjære, sier han.

Han sier det var umulig å fange opp Breivik med de virkemidler det norske samfunnet har i dag.

— Selv i ettertid er det slik. Det er det mest bekymringsfulle, sier Fitje.

— Men Breivik handlet våpen, kunstgjødsel og ga uttrykk for høyreekstreme holdninger?

— Vi har sett på uttalelsene. De er ikke spesielt alarmerende. Hvis vi skal overvåke alle som uttaler seg kritisk, blir det mange å overvåke. Et slikt samfunn ønsker vi ikke.

Jakter på påståtte terrorceller

-Breivik hevder han selv er en av flere celler som finnes med de samme holdninger og de samme ønske om aksjoner som han selv. Er dette dokumentert?

— Det er noe av det vi jobber intenst med, om det er realiteter i dette, sier Fitje.

Han og Kristiansen fortalte mandag ettermiddag om såkalt ”overskuddsmateriale” som toll -og justismyndighetene samler inn, og der Breiviks navn dukker opp.

— Breivik finnes ikke i våre registere. Det er ingen etterretningsinformasjon på han. Men det er én plass vi har funnet navnet hans, og det er i forbindelse med et valutasøk Toll- og avgiftsdirekoratet foretok i vår (mars). De foretok et valutasøk på et polsk internettfirma som blant annet selger kjemikalier. Der fikk vi en liste over 60 nordmenn som hadde hatt innbetalinger til firmaet. Breivik hadde der en innbetaling på 121 kroner. Vi vet ikke hva han fikk for det beløpet eller hva han har kjøpt. Det er heller ikke noen tollklarering på slike kjøp, sier Fitje.

— Vi har lett veldig grundig og så langt er det det eneste tilfellet der vi ser at navnet hans har kommet inn til oss. Det ble ikke vurdert som at det i seg selv og isolert sett ga noe grunnlag for noe informasjonsinnhenting eller noe ytterligere opplysninger som måtte hentes inn på han av den grunn, sier han.

- Breivik nevner Viennaskolen som et nettverk han skal vær tilknyttet, hva forbinder PST med dette begrepet?

— Personlig kjenner jeg ikke til det, sier Fitje.

En så ond mann

-Er man så ond som denne mannen er det bare fantasien som setter grenser, sier Janne Kristiansen.

— Samtidig er dette den type ondskap man håper at noen, som PST, fanger opp. I hvilken grad forstår du at det nå stilles spørsmål ved jobben PST er satt til å gjøre?

— Jeg forstår det ut fra vårt mandat om å ivareta rikets sikkerhet. Men her har vi en helt spesiell form for terrorisme. Dette er ikke det vi kaller en soloterrorist. Det er en ”lonely wolf”, som beveger seg under alle radarer. Han har levd et ekstremt lovlydig liv.

- Antirasistisk senter sier de lenge har fulgt med på Breivik, og at de er overrasket over at ikke PST har fulgt med på ham. Har senteret varslet dere om Breivik?

— Den vurderingen får de innestå for selv.

- Ville dere hatt ham i registrene hvis senteret hadde varslet om ham?

— Vi har våre egne terskler for å registrere personer, sier Kristiansen.

Stod på liste

Tidligere i dag ble det kjent at Breivik sto på en liste over nordmenn som hadde handlet hos en polsk forhandler som selger kjemikalier. Listen skal bestå av navn på personer som hadde handlet hos en polsk forhandler som selger kjemikalier, ifølge NRK.no.

Breivik skal da ha blitt sjekket, men NRK hevder at man ikke fant noen grunn til å ta ytterligere forholdsregler overfor ham.

PST opplyser til Aftenposten.no at Tollvesenet, i en gjennomgang av over valutaoverføringer i vår, registrerte Breiviks navn som en av 60 personer. Breivik hadde handlet for 121 kr.

Ville sende kraftig signal

Den siktede Anders Behring Breivik ble i fengslingsmøtet i formiddag varetektsfengslet i åtte uker. Breivik fikk ikke oppfylt sitt ønske om et åpent fengslingsmøte, og møtet ble holdt for lukkede dører.

Breivik ønsket også å stille i gallauniform, men Oslo tingrett fastslo i en egen kjennelse at siktede skulle nektes å bruke uniformen under fremstillingen.

Breivik har forklart at målet med angrepet var å gi et kraftig signal til folket og påføre Arbeiderpartiet et så stort tap som mulig.

Totalt 76 mistet livet

Under politiets pressekonferanse i ettermiddag ble det klart at tallet på antallet omkomne etter fredagens to terrorangrep kunne nedjusteres.

Poliet varslet at 68 personer mistet livet i skuddutvekslingen på Utøya, mens tallet på antall omkomne etter angrepet på regjeringskvartalet i Oslo ble oppjustert fra 7 til 8 personer.

Den terrorsiktede Anders Behring Breivik ble i dag varetektsfengslet.