Norge

Afghanistans ambassadør: – Dette er det verst tenkelige tidspunkt å sende flyktninger tilbake

Afghanistans Oslo-ambassadør ber Sylvi Listhaug og Norge om å stoppe masseutsendelsen av afghanere. Shukria Barakzai advarer mot at strømmen av tvangsreturnerte flyktninger kan bli en katastrofe i landet.

Afghanistans ambassadør til Norge, Shukria Barakzai, er bekymret for afghanere som deporteres fra Norge tilbake til et Afghanistan i dyp krise.
 • Thomas Olsen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) skryter av deportasjonene av afghanske asylsøkere fra Norge i sosiale medier.

Samtidig bønnfaller afghanske myndigheter om at disse returene stanses eller utsettes.

– Det verst tenkelige tidspunktet å sende tilbake asylsøkere. Afghanistan er allerede oppe i flere kriser, sier landes ferske ambassadør i Norge, Shukria Barakzai.

Hun forteller i et intervju med Aftenposten at hun har bedt norske myndigheter stoppe eller utsette utsendingene.

Kan føre landet ut i katastrofe

Barakzai er kritisk til at mindreårige og alenemødre med barn sendes til et land som ifølge henne er inne i sin verste krise siden norske og internasjonale soldater trakk seg ut av Afghanistan.

– Vi har en veldig vanskelig sikkerhetssituasjon nå, som også NATO rapporterte om denne uken. I Afghanistan er det ikke bare en krise, det er mange kriser. Våre sikkerhetsstyrker møter nå stadige angrep fra et nytt IS, i tillegg vår gamle fiende Taliban og flere andre terrornettverk, sier Barakzai.

 • Norske spesialsoldater i Afghanistan ut 2017: Sikkerheten så dårlig at NATO ikke får trukket seg ut

Flom av tilbakesendte flyktninger

Samtidig som volden øker, har nabolandene begynt å sende afghanske flyktninger tilbake i hopetall. Totalt nærmer Afghanistan seg 800.000 returnerte i 2016. Landet har i tillegg omkring 1,3 millioner internt fordrevne flyktninger.

– Vi blir oversvømt av flyktninger fra Pakistan og Iran i øyeblikket. Alle land som har afghanske flyktninger må forstå og innse de utfordringene vi har nå. Hver eneste dag kommer det 3000 flyktninger. Vi kan ikke å stå og se på at dette fører landet ut i en katastrofe – en ny tragedie som Afghanistan ikke tåler.

– Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser, sier Barakzai, som har vært ambassadør til Norge siden februar i år.

Vi ber norske myndigheter om å slutte å dytte på, at man utsetter utsendinger eller holder antallet så lavt man kan. Shukria Barakzai, Afghanistans ambassadør i Norge
Asylsøkeren Wazir, som selv mener han er 16 år, ble sist helg sendt til Kabul. Han har fått 350 dollar, men aner ikke hvor han skal dra når han blir kastet ut av hotellet.

Vinter og krig

Til og med november hadde Norge uttransportert 805 afghanske asylsøkere. Norske utlendingsmyndigheter har hittil i år avslått asylsøknadene til 3000 afghanere.

De siste dagene er over 40 unge afghanere sendt til Kabul med politieskorte.

Disse møtes av afghansk vinter, boligmangel og økt terror, forteller Barakzai.

– Disse tingene gjør at jeg ber at Norge tar hensyn til signalene vi har videreformidlet fra myndighetene og spesielt Flyktningministreriet i Afghanistan. Vi ber norske myndigheter om å slutte å dytte på, at man utsetter utsendinger eller holder antallet så lavt man kan.

Den 44-år gamle ambassadøren vet hva en dårlig sikkerhetssituasjon betyr. Som en av landets fremste menneskerettsaktivister og politiker opptatt av kvinners rettigheter, har hun vært utsatt en rekke drapsforsøk. For to år siden ble ni mennesker drept, mens Barakzai unnslapp med lettere skader i et målrettet selvmordsangrep.mot bilkolonnen hennes.

Appellerer til menneskeverd

Norge og Nederland er de eneste europeiske landene som har tvangsreturnert barn til Afghanistan. VGs oversikt viser at Nederland sendte ut 10 barn, mens Norge har returnert 40 barn hittil i år.

De siste dagene er det også deportert enslige asylsøkere selv om det er reist tvil om noen av dem er over 18 år.

Kan afghanske myndigheter ta imot og ta vare på de mindreårige som returneres?

– Det er en veldig vanskelig situasjon. I den bilaterale avtalen vi har med Norge er det spesifisert at det man skal være ekstra aktsom når man vurderer retur av mindreårige eller kvinner, både enslige kvinner og familier som er ledet av kvinner. Derfor ønsker vi å minne norske myndigheter om disse punktene i avtalen, og appellerer til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og menneskeverd, sier Barakzai.

Trenger du litt bakgrunn:

Afghanistan vil gjerne ha sine unge tilbake, men helst ikke tvangssendt i hopetall, forklarer ambassadør Shukria Barakzai. Hun oppfordrer til å prøve å lage mer omfattende assistert returpakker, som vil oppmuntre mange flere av flyktningene til å vende hjem frivillig.

– Press menneskesmuglerne, ikke ofrene

Den afghanske ambassadøren etterlyser bedre dialog med norske utlendingsmyndigheter og politi om deportasjonene. Hun opplyser at ambassaden er kritisk til sider av utlendingsmyndigheters håndtering av afghanske asylsøkere.

– Menneskerettsadvokater og ulike organisasjoner sender oss rapporter og meldinger om saker og enkelttilfeller der skal være begått feil og overtramp. Mange etterspør hva slags kriterier som ligger til grunn for norske avgjørelser. Vi har også vært bekymret over hvordan politiet har gått frem, Det har vi gitt uttrykk for til både Utenriksdepartementet og justismyndighetene, sier hun.

– Vær stolt av asylstrøm

– Forstår du den norske regjeringens argument om at man med utsendelsene sender et signal som vil få færre til å betale menneskesmuglere for å kunne reise til Norge?

– Jeg mener vi må stoppe menneskesmuglerne – den internasjonale menneske-mafiaen, ikke ofrene. Det er de som viser vei for flyktningene. Derfor er det bedre at vi sammen tar opp en global kamp mot menneskesmuglerne, i stedet for å legge presset på ofrene, sier ambassadøren.

– Mange i Norge frykter flyktningpresset vi opplevede i 2015, da det strømmet asylsøkere hit?

– Man bør kanskje prøve å se annerledes på det. Kommer det mange asylsøkere til Norge, bør man være stolte. Det betyr at andre ønsker å være en del av det samfunnet deres. At andre ønsker å lære om norsk livsstil, kultur og verdier. Norge er trygt, velstående og det er fullt av jobbmuligheter.

Justisdepartementet: Ikke kjent med notat

Sylvi Listhaugs statssekretær Vidar Brein Karlsen (Frp) sier han ikke kjenner til noen henvendelse fra den afghanske ambassadøren om norske myndigheter returpraksis.

– Departementet er ikke kjent med at det skal være mottatt en note fra den afghanske ambassaden i Oslo med nevnte innhold. Ved retur forholder Norge seg til trepartsavtalen inngått mellom Norge, Afghanistan og UNHCR i 2005. Avtalen ble reforhandlet i 2011 og er fortsatt gjeldende, skriver Karlsen i en e-post til Aftenposten.

Han sier Norge følger gjeldende regler, og også har et sjenerøst retur- og re-integreringsprogram for dem som drar tilbake til Afghanistan.

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. Afghanistan
 3. Asylbarn
 4. Sylvi Listhaug
 5. Flyktningpolitikk
 6. Justisdepartementet
 7. Taliban