Norge

Follobanen koster nær 30 milliarder kroner. Men gir ikke én ekstra togavgang sør for Ski.

Rundt Oslo brukes milliarder av jernbanekroner. Det har gitt seks tog i timen til viktige stasjoner mellom Asker og Lillestrøm. Men til Ås, Moss og videre til Halden vil timesavganger dominere helt frem til 2027.

5. september 2016 gikk startskuddet for tunnelboremaskinene som skal bygge to tunneler mellom Oslo og Ski. Bare denne delen av arbeidet med Follobanen koster 8,7 milliarder kroner.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

«Follobanen vil langt på vei løse kapasitetsutfordringene i Sørkorridoren.»

«Med Follobanen vil jernbanen bli langt mer attraktiv og konkurransedyktig overfor biltrafikken, med positive ringvirkninger for folk og næringsliv også utenfor Østfoldbanens influensområde.»

Dette har i årevis vært garantien fra Jernbaneverket til titusenvis av pendlere på Østfoldbanen - folk som ser at nabopendlere i nord og vest har et mye bedre togtilbud.

Men blir det slik?

Med Bane Nor, Jernbanedirektoratet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som kilder kan Aftenposten konstatere at:

 • Det ikke blir én eneste utvidelse av tilbudet for Østfoldbanen når jernbanen gjør sin årlige rutejustering i desember 2017.
 • Det blir ikke én ekstra avgang for stasjonene Ås-Halden når Follobanen kommer i desember 2021.
 • Reisetiden for direktetog mellom Oslo S og Ski halveres, til 10–12 minutter.
 • Flere lokaltogavganger mellom de to stasjonene, på dagens dobbeltspor, vil gi pendlerne i Oppegård og Ski et solid løft.
 • Punktligheten vil etter alt å dømme øke når togene på Østfoldbanen får fire spor i stedet for to.
 • Men tidligst i 2027, tre år etter at InterCity til Fredrikstad etter planen skal være på plass, er det planlagt hyppigere avganger for kommunene langs traseen sør for Ski.
Slik ser det ut på Ski, der stasjonsområdet på grunn av Follobanen utvides kraftig. Hit, men ikke lenger, kommer det mange flere tog i 2021 når banen står klar.

Får 50.000 nye innbyggere – ingen nye avganger

Venstre-politiker Solveig Schytz, sentral i «Oslopakke 3»-forhandlingene mellom Oslo og Akershus, har vanskelig for å tro at det er sant.

– Det er helt uaktuelt å vente i ti år til før det kommer flere togavganger her, sier Solveig Schytz.

I dag teller kommunene som ligger sør for Ski, som Ås, Vestby, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, flere hundre tusen innbyggere.

Det er stille på Ås stasjon når Halden-toget passerer. Det stopper nemlig ikke på Ås.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil disse seks kommunene i løpet av noen tiår få nesten 50.000 nye innbyggere. Ås får flest med 11.000. I dag bor det omtrent 20.000 der.

Til tross for et dårligere tilbud er det i dag flere pendlere på Østfoldbanen enn vestover mot Drammen og nordover mot Eidsvoll. Busstilbud finnes bare enkelte steder og er svakt. Når reisetiden kuttes, vil det bli enda flere, samtidig som flere tog på lokallinjen til Ski vil lette trykket i rushtiden hjem fra Oslo.

Har syv færre avganger i timen enn Lillestrøm i rushet

Solveig Schytz peker på Ås for å illustrere konsekvensen av fraværet av flere tog.

Ås er pekt ut som «regionby» i planen som Oslo og Akershus sammen har vedtatt for transport- og boligutbygging frem mot 2030. På samme måte som Asker, Sandvika, Ski og Lillestrøm.

Grafikken viser at Ås skal ha samme posisjon i fremtiden som Asker og Lillestrøm.

Som følge av at Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flytter fra Oslo til Akershus-kommunen i 2020, vil universitetet NMBU ha et sted mellom 6000 og 7000 studenter når Follobanen åpner. I tillegg kommer rundt 3000 ansatte.

Utbyggingen er den største i universitets- og høyskolesektoren i Norge noensinne.

– Ett tog i timen til universitetet er selvsagt ikke greit, sier Solveig Schytz.

I tillegg pendler et firesifret antall innbyggere hver dag fra Ås til Oslo.

Til Asker, Sandvika og Lillestrøm går det i dag seks tog i timen. Lillestrøm alene har åtte i rushtiden. Også til Ski skal det gå seks tog i timen.

Til Ås og Vestby skal det fortsatt gå ett tog i timen gjennom det meste av dagen. I rushtiden morgen og kveld blir det som i dag to avganger.

Sør for Ski har Moss gjennomgående to avganger i timen, ettersom tog fra Halden stopper her, i tillegg til linjen Moss-Stabekk.

Slik ser det ut i vestre del av byggeplassen der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utvides, på Ås.

Krever at regiontoget stopper på Ås – nå!

Dette er kravene Solveig Schytz stiller til Bane Nor og Jernbanedirektoratet:

 • Halden-toget, linje R20, må allerede fra desember stanse på Ås stasjon.
 • Bane Nor må umiddelbart utrede forlengelse av lokaltoglinjen fra Ski til Ås.
 • Det må bli fortgang i bygging av parkeringsspor, og frekvensen på togene må økes umiddelbart når vendespor er ferdig på Moss stasjon i 2023.

– Dette kan overhodet ikke vente til innføring av "Ruteplan 2027", sier Schytz.

Solvik-Olsen håper på dobbeltdekkere som trøst

Ett klart og tydelig mål med jernbanereformen og opprettelsen av Jernbanedirektoratet og Bane Nor var et bedre togtilbud. – Men jeg kan ikke trylle på Østfoldbanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har på Stortingets talerstol sagt at «Follobanen er et nøkkelprosjekt for å utvikle et bedre togtilbud i sørkorridoren, både for lokaltog- og regiontogreisende.»

Nå sier han til Aftenposten:

– Jeg merker meg at enkelte politiske konkurrenter mener jeg burde klare trylle frem økt kapasitet på kort sikt. Jeg tar det som et positivt tegn på at de har høye forventninger. Vi skal levere innenfor det fysiske lover tillater.

– På kort sikt er kapasiteten på Østfoldbanen så å si fullt utnyttet. Jernbanedirektoratet har imidlertid bedt Norske tog (som nå styrer den norske togparken) å sjekke det europeiske markedet om det finnes dobbeltdekkere til leie, som kan øke kapasiteten i rushtid på Østfoldbanen.

 • Her er historien om norsk jernbanes historiske motstand mot to etasjes tog.

Og om hvorfor de til slutt snudde.

– Direktoratet utreder samtidig om det er rutemessig mulig å kjøre dobbeltdekkere på Østfoldbanen. Avklaringen vil komme i løpet av høsten. Det leveres kontinuerlig nye Flirt-togsett, og Jernbanedirektoratet vil også vurdere om noen av disse skal anvendes for å øke kapasiteten i rushtiden på Østfoldbanen, sier Solvik-Olsen.

Svarene Aftenposten har fått fra Bane Nor og Jernbanedirektoratet, har samme budskap.

Da Aftenposten i februar 2016 dybdeintervjuet Elisabeth Enger, som skulle bli sjef for Jernbanedirektoratet, sa hun at det måtte vurderes et busstilbud ved siden av togene på Østfoldbanen.

Men noe busstilbud er foreløpig ikke en del av planen, bekrefter Bane Nor.

– Bare tull at det ikke kan settes inn flere tog på Østfoldbanen

Jon Hamre var i flere år trafikkplanlegger hos NSB.

På oppdrag for pendlere på Spikkestadlinjen forbi Asker har han studert potensialet for ruteutvikling rundt Oslo.

– Jeg fant ut at man i dag kan redusere reisetiden på Østfoldbanen med opptil ti minutter for rushtidstog, og opptil flere minutter på de fleste tog.

– Det lar seg fint gjøre å etablere 20-minutters ruter mellom Moss og Oslo allerede i dag, uten å forstyrre ruten Asker-Lillestrøm, sier Hamre.

Les mer om

 1. Dobbeltdekkere
 2. Ketil Solvik-Olsen
 3. InterCity
 4. Kollektivtransport
 5. Vy