Norge

Krever svar fra Russland om sleping av atomkraftverk

Russland skal neste år slepe et helt atomkraftverk sjøveien langs norskekysten. Utenriksminister Børge Brende (H) er klokkeklar på at det ikke burde skje før Norges sikkerhetsspørsmål er avklart.

Utenriksminister Børge Brende (H) stiller seg meget kritisk til de foreløpige planene om sleping av et russisk atomkraftverk langs norskekysten. Han forventer at russiske myndigheter samarbeider for å gjennomføre slepet på en tryggest mulig måte.
  • Yngve Olaussen

Det flytende atomkraftverket «Akademik Lomonosov» skal etter planen slepes den 2300 nautiske mil lange veien fra St. Petersburg til Murmansk neste år. Ferden på tre-fire uker går via Østersjøen og Kattegat og deretter langs hele norskekysten.

Norge og de andre nordiske landene har i flere år forsøkt å få informasjon om sikkerhetsspørsmål og hvordan slepet skal gjennomføres; foreløpig uten hell.

  • Russland skal neste år taue et helt atomkraftverk sjøveien fra St. Petersburg, langs hele norskekysten, til Murmansk.

Ubesvarte spørsmål

Slepet skal foregå i internasjonalt farvann, hvilket betyr at Norge og de andre nordiske landene ikke har noen mulighet til å nekte Russland å gjennomføre slepet. Men Brende er likevel klar på at norske myndigheter forventer at Russland besvarer spørsmål knyttet til sikkerheten, før slepet eventuelt gjennomføres.

– Det er alvorlige spørsmål knyttet til slepet som er ubesvarte, og vi forutsetter at Russland ikke igangsetter noe før de er besvart. Vi forutsetter også at alle nødvendige tiltak som kan redusere risikoen, blir gjennomført, sier Brende.

Spørsmålene knyttet til slepet går både på transportmåte og vurdering av norske værforhold.

– Har russerne utredet alternative måter å frakte på? Har de foretatt en risikovurdering av været? Dette er alvorlige spørsmål som må besvares, mener Brende.

Russerne har selv opplyst at slepet vil bli vanskelig å gjennomføre dersom vindstyrken overstiger 15 meter pr. sekund.

– Dersom man planlegger et slep som skal foregå over fire uker i mai, juni, juli eller august, er det så å si usannsynlig å unngå vindstyrker over 15 meter pr. sekund, sa forsker Reidun G. Skaland ved klimatjenesteavdelingen hos Meteorologisk institutt til Aftenposten 12. juni.

Norge vil komme med innspill om alternative transportmåter som innebærer mindre risiko. Et av disse innspillene vil være et tungløftefartøy, som blant annet brukes for å frakte oljeplattformer. Det vil gjøre gjennomføringen av slepet langt sikrere, opplyser Brende.

– Det slepet som er planlagt brukt nå, må slepes inn til kai hvis det støter på for høye bølger. Med tungløftefartøy oppstår ikke de samme situasjonene knyttet til bølger, sier Brende.

Bekymret for atombrensel

En av de største bekymringene til norske myndigheter er at russerne planlegger å teste atomkraftverket før det skal slepes. Det betyr at det vil være brukt atombrensel om bord, hvilket vil gjøre frakten langt mer risikabel for miljøet.

Brende ber Russland om ikke å teste atomkraftverket før slepet igangsettes.

– Risikoen tilknyttet slepet vil være en helt annen hvis det ikke er brukt reaktorbrensel om bord. Det er selvsagt et kostnadsspørsmål, men kostnadene må vurderes opp mot faren dette innebærer. Og da må miljøsikkerhet komme først, sier Brende.

Mangel på internasjonalt regelverk

Ifølge Brende finnes det pr. i dag ikke et internasjonalt regelverk som regulerer transport av kjernefysisk materiell globalt. Det ønsker han å gjøre noe med.

Det er enorme dimensjoner over lekteren det flytende atomkraftverket er bygget på. Farkosten har ingen egen propell eller fremdrift, men er avhengig av assistanse fra taubåter.

– Norge har arbeidet for å løfte opp denne saken i det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Vi kommer til å ta opp dette under IAEA-konferansen i september, der vi vil stille helt spesifikke krav for å få utviklet et internasjonalt rammeverk som sikrer at usikker transport ikke skjer globalt.

Prosessen videre

Norske og nordiske myndigheter skal fremover jobbe systematisk for å få til et sikkerhetssamarbeid med Russland. Tirsdag neste uke skal Brende ta det opp med direktøren for det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom under et besøk i Andrevabukten. Deretter skal spørsmålet formelt tas opp i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes i slutten av juni.

– Hva blir neste steg hvis Russland ikke innfrir?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Jeg forutsetter at Russland kommer opp med ansvarlige løsninger som ikke innebærer en risiko for havet, miljøet og folks helse. Selv i den vanskelige situasjonen vi har hatt de siste årene har vi klart å oppnå gode resultater med russerne, og jeg har god tro på at vi skal finne en løsning også her.

Les mer om

  1. Børge Brende
  2. Russland
  3. Offshoresikkerhet
  4. IAEA
  5. Miljø