Norge

Hver uke bytter 1000 fastlege

Legekontoret er stengt, ingen tar telefonen, og det er ikke oppslag om hvor du kan henvende deg isteden. Dårlig tilgjengelighet er en av årsakene til at det hver uke er 1000 Oslo-borgere som kasserer fastlegen sin.

  • Forf>
  • <forf>gunn Gravdal Elton <

Ikke alle leger sørger for å sette inn vikar når de selv er bortreist, og mange frustrerte pasienter får heller ikke svar på telefon.— Vi får i gjennomsnitt 800 telefonhenvendelser hver uke fra folk som vil bytte fastlege. Skriftlige henvendelser kommer i tillegg, sier daglig koordinator Bjørn Randen ved Fastlegekontoret. De ansatte ved kontoret mottar stadig flere klager, som alle blir videresendt Oslo kommune eller bydelsoverlegen i den enkelte bydel.

Frustrerte pasienter

— Noen bytter lege fordi legekontoret er stengt, fordi ingen tar telefonen eller fordi det ikke finnes opplysninger om hvor man skal henvende seg. I utgangspunktet skal fastlegen ha en vikar eller en henvisningsordning, noe som ikke alltid er like enkelt for leger med alenepraksis eller der det bare er to på legekontoret, sier Randen.Og når syke Oslo-borgere ikke finner fastlegen sin, havner de som oftest hos Legevakten i Storgata. Her er det stor pågang av frustrerte pasienter.- Dette er et problem. Vi har størst pågang på ukurante tider og merker det spesielt når fastlegen er på ferie, sier avdelingsoverlege Anne Kathrine Nore ved Oslo legevakt. Hun mener sommer og ferie også fører til flere sykehusinnleggelser.- Når det er ferietid, er det veldig vanskelig å få til oppfølging av kompliserte pasienter. Vi finner ikke alltid løsninger når fastlegen er på ferie og hjemmesykepleien er underbemannet. Da må vi oftere legge pasientene inn på sykehus.

Les mer om

  1. Helse