Norge

Høybråten griper inn i legestrid

Helseministeren varsler en ny forskrift som skal regulere forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad <

Ny forskrift. Aftenposten skrev i går om 250 norske leger som vil ha et kraftig oppgjør med det de mener er kommersialisering og korrupsjon i legeyrket. Det er et initiativ helseminister Dagfinn Høybråten hilser velkommen. Han svarer med å varsle tydelig regulering av forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.— I forbindelse med stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken som kommer til høsten, arbeider vi med en ny forskrift som skal regulere forholdet mellom leger og industrien med basis i helsepersonelloven, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Han mener initiativet fra legene er prisverdig og helt i tråd med den utfordringen han selv ga norske leger i fjor sommer.- I en kartlegging Legemiddelverket gjorde for et år siden, avdekkes det tette bånd mellom industrien og legene. Det som nå skjer, er et kraftig signal til Den norske lægeforening, sier Høybråten.Fordi legene forvalter store offentlige ressurser når de forskriver medisiner på blåresept, vil det i stortingsmeldingen også komme forslag om en strengere kontroll med legenes forskrivningspraksis.- Det vil bli kontroll av forskrivning på trygdens regning. Dette blir enklere når det nye reseptregisteret er i funksjon. Vi ønsker også et bedre tilsyn med måten firmaer markedsfører seg på, sier helseministeren.- Det hevdes at siden det offentlige ikke betaler for legers faglige oppdatering, så er det fritt frem for industrien. Vil det komme mer penger?- Det er et argument jeg aldri har akseptert. Man lar seg ikke smøre fordi det er faglig interessant. Legene har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, sier Høybråten.Han påpeker imidlertid at et konstruktivt samarbeid mellom industrien på den ene siden og leger og helsetjenesten på den andre, er helt nødvendig.- Da snakker vi imidlertid om samarbeid på virksomhetsnivå. Det er noe helt annet enn samrøre på individnivå med den enkelte beslutningstager, sier Høybråten.

 1. Les også

  Alvheim advarer mot regulering

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Slik skal mobilovervåking stoppe viruset. Nye regler åpner for at bevegelsene dine kan lagres i en måned.

 2. KRONIKK

  Etter legestreiken: Hvem vinner og hvem vil tape på en degradering av legerollen? | Agnethe Lund

 3. NORGE

  Helseministeren etter implantatavsløringene: – Behov for å gjøre endringer

 4. NORGE

  Et samlet Helse-Norge vil ha åpenhet om prisen på medisin. Likevel har Regjeringen sagt ja til legemiddelindustriens krav om hemmelighold.

 5. NORGE

  Helseforetakene holder prisen på rådyre legemiddelpriser hemmelig. Sykehusdirektør mener det er Bent Høie som har ansvaret.

 6. NORGE

  Helseministeren: – Kommer ikke til å bli noe krav om hårvask