Høybråten griper inn i legestrid

Helseministeren varsler en ny forskrift som skal regulere forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.

Ny forskrift. Aftenposten skrev i går om 250 norske leger som vil ha et kraftig oppgjør med det de mener er kommersialisering og korrupsjon i legeyrket. Det er et initiativ helseminister Dagfinn Høybråten hilser velkommen. Han svarer med å varsle tydelig regulering av forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.— I forbindelse med stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken som kommer til høsten, arbeider vi med en ny forskrift som skal regulere forholdet mellom leger og industrien med basis i helsepersonelloven, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Han mener initiativet fra legene er prisverdig og helt i tråd med den utfordringen han selv ga norske leger i fjor sommer.- I en kartlegging Legemiddelverket gjorde for et år siden, avdekkes det tette bånd mellom industrien og legene. Det som nå skjer, er et kraftig signal til Den norske lægeforening, sier Høybråten.Fordi legene forvalter store offentlige ressurser når de forskriver medisiner på blåresept, vil det i stortingsmeldingen også komme forslag om en strengere kontroll med legenes forskrivningspraksis.- Det vil bli kontroll av forskrivning på trygdens regning. Dette blir enklere når det nye reseptregisteret er i funksjon. Vi ønsker også et bedre tilsyn med måten firmaer markedsfører seg på, sier helseministeren.- Det hevdes at siden det offentlige ikke betaler for legers faglige oppdatering, så er det fritt frem for industrien. Vil det komme mer penger?- Det er et argument jeg aldri har akseptert. Man lar seg ikke smøre fordi det er faglig interessant. Legene har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, sier Høybråten.Han påpeker imidlertid at et konstruktivt samarbeid mellom industrien på den ene siden og leger og helsetjenesten på den andre, er helt nødvendig.- Da snakker vi imidlertid om samarbeid på virksomhetsnivå. Det er noe helt annet enn samrøre på individnivå med den enkelte beslutningstager, sier Høybråten.