Malthe-Sørenssen tilbød politiets harddisk for penger

Privatetterforsker og tidligere journalist Geir Selvik Malthe-Sørenssen prøvde å selge informasjon som skulle renvaske advokat Sigurd J. Klomsæt.

Lydopptak av journalist og forfatter Geir Selvik Malthe-Sørenssen og hans falske kilde i Treholt-saken fikk Politiets Spesialenhet til å åpne etterforskning.

Aftenposten sitter med kopier av eposter som Malthe-Sørenssen sendte til advokat Sigurd J. Klomsæt og til Klomsæts forsvarer, advokat Arvid Sjødin høsten 2012 og våren 2013.

Her tilbød han opplysninger som ifølge ham kunne få Klomsæt av kroken.

22. juli-lekkasjene

FS00021663.jpg

Den første av de to epostene sendte Malthe-Sørenssen til Klomsæt den 30. oktober 2012.Dette er to uker før Klomsæt ble siktet for grov uforstand i tjenesten, anklaget for å ha lekket materiale fra 22. juli-etterforskningen til flere medier.

Politiet hadde merket bildene for å avdekke pressens kilder, og to av bildene som ble publisert bar Klomsæts merke.

afp000814149-Kqd7swk7l4.jpg

Klomsæt nektet for lekkasjene og ble frifunnet i Oslo tingrett, men etter at påtalemyndigheten anket avgjørelsen, kom Borgarting lagmannsrett til motsatt resultat i februar 2014.

Tilbød renvaskelse

Tilbake til høsten 2012: Malthe-Sørenssens epost fremstår som en bekreftelse på at Klomsæt allerede da hadde avvist et tilbud om å kjøpe informasjon fra en anonym kilde gjennom Malthe-Sørenssen.

Den hemmelige kilden skulle ifølge Malthe-Sørenssen være i stand til å dokumentere at det ikke var Klomsæt som sto bak de omfattende lekkasjene i 22. juli-saken.

Malthe-Sørenssen skriver at kilden ville tilby denne informasjonen for 50.000 kroner.

Men Klomsæt avviste altså tilbudet.

— Fordi det strider mot alt jeg står for. Jeg var i en desperat situasjon, men det var uansett ikke akseptabelt. Malthe-Sørenssen forsøkte flere ganger å selge meg informasjon i den perioden, sier Sigurd J. Klomsæt.

- Kunne hjelpe Klomsæt

Geir Selvik Malthe-Sørenssen er tidligereblitt konfrontert med meningsinnholdet i den første eposten av bladet Kapital.

Da svarte han slik:

«Jeg ble kontaktet av en person som hevdet han satt på materiale som kunne hjelpe Sigurd Klomsæt. Han krevde 50.000 kroner for å utlevere en CD som skulle inneholde bevis. Det videreformidlet jeg til Klomsæt, som avslo tilbudet. Der stoppet det i første omgang. Ved en senere anledning ombestemte Klomsæt seg og ønsket å forsøke å få tak i materialet. Da tilbød han 10.000 kroner. Jeg forsøkte å få til dette, men det ble aldri noe av, og pengene ble returnert til den personen som hadde lånt dem ut for å hjelpe Klomsæt.»

Politiets harddisk til salgs

— Jeg har aldri mottatt penger av Klomsæt for denne formidlingen. Jeg har heller aldri krevd noe av Klomsæt for å forsøke å bistå med denne formidlingen av opplysninger, sa Malthe-Sørenssen til Kapital.

Aftenposten har imidlertid også kopi av Malthe-Sørenssens andre mail av 5. mars 2013. Der tilbød Malthe-Sørenssen det samme materialet til advokat Arvid Sjødin, som da var Klomsæts forsvarer.

Dette var to dager før Oslo tingrett avsa sin dom. Men nå hadde prisen gått opp til det dobbelte.

Advokat Jonny Sveeen

Aftenposten har kontaktet Malthe-Sørenssens forsvarer, advokat Johnny Sveen, for at Malthe-Sørenssen skulle få anledning til å forklare seg om de to mailene.Sveen responderer ved å si dette:

— Malthe-Sørenssen har svart på dette før og forholder seg til det.

I den andre mailen av 5. mars 2013 som Aftenposten sitter med, skriver Malthe Sørenssen dette:

«Jeg kan skaffe innholdet på harddisken til (polititjenestemannen, red.anm.), eventuelt selve harddisken. Alternativt mulig speilkopi (...) Dette vil knekke saken! (...)»

I eposten fremkommer det at Malthe-Sørenssen hadde store økonomiske problemer.

Trengte 1,5 mill. raskt

«Det vil ta noe tid å gjøre jobben, og for at jeg skal ha mulighet til å gjøre dette, trenger jeg hjelp tilbake. Jeg sliter tungt økonomisk p.g.a. tidligere skilsmisse m.m., og må skaffe 1,5 mill i lån, raskt, for å betale meg ut av problemene.»

Videre skriver han:

«Hvis det finnes noen måte å løse dette på, skal jeg jobbe gratis for Sigurd (Klomsæt, red.anm.). Alternativt vil jeg anslå at jobben vil koste rundt 100.000 (kroner, red.anm.) hvis jeg skal gjøre dette kjapt. Men resultatet kan jeg garantere.»

Hadde kunnskap

Tross iherdig motstand fra politiet fikk advokat Sjødin til slutt Høyesteretts støtte til innsyn i harddisken.

Da viste det seg at polititjenestemannen med ansvar for merkingen hadde tatt med seg den bærbare politi-PC-en hjem til sin bolig og koblet den opp på nettet i nabolaget og surfet på internett.

Polititjenestemannen hadde da i retten forsikret at PC-en hadde blitt svært forsiktig behandlet, kun innenfor politiets vegger. Men da Kripos senere fikk oppdraget med å underøke harddisken - etter Høyesteretts pålegg - viste det seg at polititjenestemannen blant annet hadde brukt PC-en til å koble seg på nettbanken sin.

afp000485858-TJ3lUQ2URo.jpg

— Jeg tror Malthe-Sørenssen ikke nødvendigvis visste om dette, men at han derimot visste hvilket behov vi hadde i den prossessen vi var inne i, sier Arvid Sjødin.

Hevdet å ha PC

Malthe-Sørenssen har også vært involvert i flere høyprofilerte straffesaker. Blant annet har han arbeidet for familien til enken Synnøve Anker Urdahl, som testamenterte alt hun eide til advokat Mona Høiness.

Malthe-Sørenssen hevdet å ha funnet en kilde som satt på en gammel PC som det omstridte testamentet skal ha blitt skrevet på.

Denne PC-en skulle angivelig ha befunnet seg i Dubai, disponert av en forretningsforbindelse av Høiness' ektemann. PC-en dukket aldri opp, og de 50.000 kronene familien betalte i depositum ble etter hvert tilbakebetalt.

Korrupsjonssiktet etter Tromsdal-sak

Også i saken motden straffedømte finansmannen Christer Tromsdal, jobbet Malthe-Sørenssen som utreder for Tromsdal. Han har fått utbetalt 257.000 kroner for den jobben, ifølge Dagens Næringsliv. Pengene ble utbetalt av Oslo tingrett.

Arbeidet i denne saken førte til at Malthe-Sørenssen ble siktet for grov korrupsjon, som ga grunnlaget for avlyttingen av Malthe-Sørenssen.

Det var etterforskningsmateriale fra avlyttingen i den saken som gjorde at VG forrige uke kunne avsløre «Treholt-bløffen».