Norge

Slik kan teknologi forenkle helsevesenet

Når mobiltelefonen til sykepleier Cecilie Eknes gir lyd fra seg vet hun at det gjelder en av de 64 beboerne ved Østsiden sykehjem. Smartteknologi har gjort hverdagen både for henne og beboerne mye enklere.

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

— Hverdagen vår er blitt mye enklere, teknologien medfører også en større trygghet for pasientene, sier sykepleier Cecilie Eknes.

Østsiden sykehjem utenfor Gamlebyen i Fredrikstad sto ferdig i juni i år, og er de første til å ta i bruk velferdsteknologi i kommunen.

Det er slett ikke bare omsorgsektoren som vil bli forandret av smartteknologi. Sjekk hvordan ditt hjem kan se ut med samme teknologi:

Les også

Han fjernstyrer huset med smarttelefonen

norge-2030-vignett-featuremal.jpg Foto: Illustrasjon: Svein Eide

— Sykepleierne er utstyrt med hver sin mobiltelefon. Via denne får vi meldinger om ulike alarmer som utløses fra rommene, for eksempelvis hvis en pasient har falt. Det ville ikke blitt fanget opp like raskt uten denne teknologien, sier Eknes.

Sensorstyrte rom

I tillegg til vanlig snoralarm på soverom og bad, er sengene til pasientene utstyrt med ulike sensorer.

— Hvis en pasient skal på toalettet om natten, vil en sensor registrere at vedkommende står opp. I det pasienten reiser seg opp, vil lyset automatisk slå seg på inne på badet. Mange av fallene skjer nettopp mens brukerne leter etter lysbryteren, det unngår vi nå, sier Lillian Rosten, virksomhetsleder ved Østsiden sykehjem.

Er du interessert i hvordan folk flest kommer til å bo i fremtiden?

Les også

Så smarte blir byene i 2030

Rommene er også utstyrt med vandrealarmer. Hvis en beboer bestemmer seg for å forlate rommet på natten, får de ansatte automatisk en melding om dette på sine mobiltelefoner.

— Vi har også sensorer som forteller oss når Fru Olsen eller Herr Hansen forlater sengen om natten og når de er tilbake. Hvis det går lenger enn ti minutter får vi beskjed, da kan det ha skjedd noe. Vi har også lydsensorer i taket, hvis en beboer skulle falle. Disse vil oppfatte rop fra pasienten, sier Rosten.

 1. desember starter Fredrikstad også uttestingen av sensorer som blant annet via ultralyd kan registrere tilstanden på beboere som har falt i sine omsorgsboliger.

Omfordeler ressursene

— Dette betyr kanskje ikke de store besparelsene i kroner og øre, men det betyr mye i form av omfordeling av ressursene. De ansatte kan jobbe smartere nå de er på jobb, sier Ulf Harry Evensen, IKT rådgiver innen velferdsteknologi i Fredrikstad kommune.

Hvert rom er utstyrt med egne skjermer, som er samkjørt med de ansattes mobiltelefoner. Foto: Arve Henriksen

I dag er over 30 prosent av alle trygghetsalarmer som utløses til hjemmehelsetjenesten tekniske eller falske alarmer.

— Mange av brukerne er kontaktsøkende, eller de utløser alarmen for å etterspørre en tjeneste. Uansett så rykker vi ut. Nå kan vi via toveiskommunikasjon med brukerne undersøke hva alarmen gjelder. Det personlige møte blir ikke borte, men kanskje det kan samkjøres med et planlagt besøk, avhengig av hva det gjelder, sier Evensen.

Han understreker at den nye teknologien ikke skal erstatte den personlige kontakten mellom helsevesenet og brukerne. Derimot handler det om å frigjøre ressurser.

– Det blir blant annet lettere å danne seg en oversikt over situasjonen før vi rykker ut, sier han.

Nå får også omsorgsleilighetene elektroniske dører.

— I dag håndterer hjemmesykepleier nøkler til over 1000 boligenheter. Målinger har vist at denne nøkkelhåndteringen i tid utgjør åtte årsverk eller 5,6 millioner kroner. Hvis noe uforutsett skjer, og det skjer et bytte mellom to kolleger, så må de tilbake sin base for å hente nøkler. Elektroniske låser gjør at hjemmehjelptjenesten kan låse opp dørene ved hjelp av mobiltelefonen, sier Evensen.

Huskealarmer

I desember starter utrullingen av smartteknologi i 500 omsorgsboliger i Fredrikstad, spesialtilpasset hver bruker, alt fra vandrealarm, automatisk lys og varmestyring, kameraovervåking, toveiskommunikasjon med hjemmehjelptjenesten og andre tekniske løsninger som skal bedre tryggheten til beboerne.

Holmen eldresenter i sentrum av Fredrikstad har kommet lengst. Hver gang en beboer skal forlate leiligheten, vil en skjerm på veggen ved ytterdøren gi et varsel til beboeren hvis enten kjøleskapsdøren eller et vindu står åpent. Det samme varselet kan også sendes til enten pårørende elle hjemmehjelptjenesten.

— Hvis en beboer nettopp har hatt besøk av hjemmehjelptjenesten, og skulle falle og bli liggende, så hadde vedkommende i verste fall ikke blitt funnet før dagen etter. Nå vil disse sensorene sørge for at dette blir fanget opp raskt, sier Tone Myrvold, som har mange år bak seg innen hjemmehjelptjenesten.

Kunne du tenkt deg å sjekke hvilke parkeringsplasser som er ledige på mobilen?

Les også

Regjeringen vil ha smartteknologi inn i byutvikling

Strukturerer hverdagene

Etter hvert vil den samme teknologien bli installert i boliger til andre pasientgrupper, blant annet innen rus og psykiatri. Velferdsteknologien åpner også for å gjøre beboere i stand til å måle både blodtrykk og oksygenopptak i egen bolig, overvåket av helsepersonell via webkamera.

— Mange brukere innen rus og psykiatri har behov for å strukturere hverdagen sin. For mange av disse er det ganske krevende å skulle forlate hjemmet sitt for å oppsøke et legekontor for å utføre disse testene. Det å kunne gjøre dette på egen hånd mens de har en samtale med helsepersonell forenkler hverdagen deres, sier ergoterapeut Tulle Koefoed.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Nå skal bleiesensor og digitale kamera passe på de eldre

 2. NORGE

  Slik skal ny teknologi snu opp ned på livet som gammel

 3. NORGE

  Sykepleiere angripes og trakassereres seksuelt. Benedicte vet aldri hva som møter henne på jobb.

 4. NORGE

  Sover bedre med alarm på armen

 5. NORGE

  Sykehjemmet bruker hunder til å roe ned eldre med angst og uro

 6. NORGE

  91-åring overlevde korona og langvarig isolasjon. Hun mener «telefon-TV» ble redningen.