Norge

Erna Solberg vil gjøre noe

De som praktiserer flerkoneri demonstrerer manglende lojalitet til det norske regelverk, fremholder kommunalministeren.

Problem. — Vi kjenner til at flergifte fremheves som et problem i flere innvandrermiljøer. Myndighetene er absolutt innstilt på å gjøre noe med dette, sier Erna Solberg til Aftenposten.Kommunalministeren understreker at bigami for det første etter norsk lov er forbudt. Å operere med to koner innebærer dessuten et moralsk svik overfor de kvinnene som er involvert.- I tillegg åpner det for trygdemisbruk. Personer som gir seg ut for å være aleneforsørgere, men reelt lever sammen med ektefellen selv om de formelt er skilt, forekommer i flere grupper, også blant etniske nordmenn. Det er helt klart at lovens intensjon ikke er at disse personene skal motta stønad som om de er aleneforeldre, slår Erna Solberg fast.Også i forhold til familiegjenforeninger er flergifte problematisk. - Dette har vi en vurdering av i samarbeid med UDI, legger hun til.- Samtidig er det klart at flergifte tilhører den innerste del av privatlivet som er vanskelig å regulere. Å ha sex med ulike personer er som kjent ikke forbudt, og norske myndigheter kan selvsagt ikke gripe inn mot fenomenet på det grunnlaget.

Les også

  1. - Flerkoneri vanlig i Norge

  2. Eksempler på flerkoneri åpent ute på Internett