Norge

Politiet vil ha slutt på bevæpningen

Politidirektoratet vil ikke fortsette den midlertidige bevæpningen. - En ekstremt dårlig vurdering, raser Politiets Fellesforbund.

 • Ntb
 • Jørgen Svarstad

I oktober kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med en ny trusselvurdering. Den sa at faren for terrorangrep i Norge er redusert.

Det er med bakgrunn i dette at Politidirektoratet nå ikke ønsker å fortsette den midlertidige bevæpningen av norsk politi.

— Vår samlede vurdering er at de ikke lenger er grunnlag for å fortsette den nye midlertidige bevæpningen, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse fredag klokken 10.

Politiet skal ikke lenger bære våpen i beltet, men ha dem i bilen.

— Politidirektoratet har derfor besluttet at vi skal gå tilbake til ordningen med fremskutt lagring i bilder, sa Humlegård.

Se pressekonferansen øverst.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden PST slo terroralarm juli i fjor.

Les om bakgrunnen her: IS-islamister planla knivangrep mot nordmenn

Politiets Fellesforbund raser

Politiets Fellesforbund synes imidlertid det er en dårlig idé å avvæpne politiet. Forbundsleder Sigve Bolstad kaller det en «ekstremt dårlig vurdering».

– Vi kan ikke se at trusselen mot politiet er redusert nok til at det er fornuftig å fjerne bevæpningen, sier han.

– Politidirektøren understreket selv at trusselnivået ikke er nede på det nivået som var før den midlertidige bevæpningen ble igangsatt. Politiets Fellesforbund finner det særdeles uklokt å avslutte den midlertidige bevæpningen, sier han.

Politiforbundet: - Bevæpning av dansk politi reddet liv under terrorangrep

- Har gått grundig inn i trusselvurderingen

Politidirektør Humlegård viste på pressekonferansen til PSTs nye trusselvurdering.

— Da vi anmodet om midlertidig bevæpning for ett år siden, var det en vanskelig beslutning. Vi tvilte oss frem til midlertidig bevæpning. Bevæpning var riktig og nødvendig. Så kom PST med ny trusselvurdering i oktober. Den har vi gått grundig inn i og hatt oppfølgende møter med PST. Den angir som kjent et lavere trusselnivå enn for et år siden. Sannsynligheten for et terrorangrep er redusert, herunder faren for angrep på personell fra forsvar og politi, sa Humlegård.

Men det kan bli endringer, presiserte han.

— Selv om PST vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden, er den ikke nede på det som var før i oktober i fjor. Dersom trusselnivået skulle skjerpes, er vi naturligvis beredt på å ta en ny vurdering.

 • - Politiet er blitt skyteglade

Varsler bred analyse av bevæpningen

Politidirektoratet vil gjennomføre en bred faglig gjennomgang av erfaringene politiet har gjort seg gjennom ett år med midlertidig bevæpning.

– Vi ønsker å få samlet alle erfaringer etter dette året og vurdere det opp mot et nytt trusselbilde som vi ser for oss vil være varig, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– For å møte det som ser ut til å være en ny normalsituasjon, et nytt trusselnivå som vil vare over tid, vil vi nå gjennomføre en bred faglig gjennomgang. Vi vil samle og vurdere de erfaringene politiet har gjort seg med den midlertidige bevæpningen og andre tiltak som har vært iverksatt i denne perioden, utdyper han.

Terrorfaren fra «sannsynlig» til «mulig»

For ett år siden beskrev PST en negativ utvikling i trusselbildet mot Norge, noe som gjorde at politiet fikk tillatelse til å bære våpen i fire uker. Den midlertidige bevæpningen har siden blitt forlenget en rekke ganger.

Står treningen til beredskapen?

Les også

Skarpladd politi: Trener 50 timer i året Skarpladd soldat: Flere timer hver dag

I den nye trusselvurdering skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at faren for terror fra IS-sympatisører mot Norge har gått fra «sannsynlig» til «mulig».

I sin forrige trusselvurderingen fra februar skrev PST at det varsannsynlig at Norge ville bli utsatt for et terrorangrep eller forsøk på dette i 2015.

Elektrosjokkvåpen?

Humlegård sa på pressekonferansen at de vil fortsette å utrede om de skal bruke såkalte elektrosjokkvåpen.

– Våre tiltak må tilpasses det til enhver tid gjeldende trusselnivå vi står overfor. Bevæpning kan fortsatt være et aktuelt tiltak, men vi vil også vurdere andre kompenserende tiltak som er egnet for den aktuelle trusselsituasjonen, sier politidirektøren.

– En gjennomgang av relevante sider av denne saken og aktuelle tiltak vil gi oss et bedre faktagrunnlag for en bredere faglig diskusjon på dette området, fastholder han.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har bedt POD vurdere alternative tiltak for å redusere faren for angrep og nødvendigheten av å bruke våpen. Blant annet har han bedt POD undersøke muligheten for å bruke elektrosjokkvåpen.

Anundsen: — Kan ikke senke guarden helt

Justisminister Anders Anundsen (Frp) kommenterer slik:

– Det er positivt fordi det betyr at vi har fått en litt bedre utvikling i trusselbildet på enkelte områder. Men det er viktig at vi ikke tror at vi kan senke guarden helt, og det understreket også politidirektøren, sier Anundsen til NTB.

Han sier departementet som tidligere vil legge Politidirektoratets faglige vurdering til grunn når den midlertidige bevæpningen av politiet denne gangen ikke blir forlenget.

– Vi har et trusselbilde og politiet kan komme i en situasjon hvor de raskt må bevæpne seg igjen. Derfor er det veldig bra at vi har et politi som evner å snu seg raskt og bevæpne seg opp når det er behov for det, og ned når det ikke er behov for det, sier han.

Anundsen ser det ikke som problematisk at synet på midlertidig bevæpning er helt ulikt blant politifolkene i gaten og toppledelsen i Politidirektoratet all den tid man legger den faglige vurderingen til grunn.

Vurderingen om å avvikle bevæpningen mener Anundsen viser i klartekst at regjeringen følger opp Stortingets bekymring underveis – nemlig at man opprettholder midlertidig bevæpning fordi de egentlig er for permanent bevæpning.

– Det er helt feil. Det har jeg sagt i over et år nå, og dette dokumenterer jo det på en glimrende måte.

Høyre er positive

— Det er positivt at politiet og PST vurderer trusselbildet som dempet og at den midlertidige bevæpningen opphører av den grunn, sier Høyres Anders B. Werp.

Høyres justispolitiske talsperson merker seg imidlertid at trusselnivået fortsatt vurderes å være høyere enn før den midlertidige bevæpningen trådte i kraft første gang for et snaut år siden.

– Trusselbildet kan raskt endre seg og forverres. Jeg forventer at politiet og PST på en rask og effektiv måte foretar de nødvendige tiltak dersom det skulle skje, sier Werp

Han understreker at beslutningen om midlertidig bevæpning ble gjort på bakgrunn av en alvorlig trusselvurdering og av hensyn til borgernes sikkerhet og politiets beskyttelse.

– Det har naturligvis vært læringspunkter undervis. Statsråden har vært proaktiv i å møte dette. Skjerpet rapportering av vådeskudd er et eksempel på det, sier han.

Les også

Åtte av tyve politivådeskudd ikke rapportert

SV: Godt at bevæpningen er over

SV gleder seg over at politiets midlertidige bevæpning er forbi. Partiet vil ha regelendringer for å unngå en ny periode der politiet kan bære våpen uten at Stortinget sier ja.

– Det blir godt å få politiets bevæpning tilbake til normalen. Jeg legger til grunn at det er gjort en god faglig vurdering av dette, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell.

Han mener Stortinget nå må evaluere saken og avklare kjøreregler for framtidig bevæpning.

– SV har foreslått at midlertidig bevæpning aldri kan vare mer enn ett år uten at Stortinget innblandes. Denne perioden med bevæpning har vist at en slik ordning trengs, sier han.

Frp: Opposisjonen tok feil om snikinnføring av politivåpen

At den midlertidige bevæpningen snart er over, viser at regjeringen ikke hadde planer om å snikinnføre politivåpen, sier Fremskrittspartiets Ulf Leirstein.

– Vi har hele tiden sagt at vi legger de faglige vurderingene til grunn. Derfor aksepterer vi selvsagt denne beslutningen og tar den til etterretning, sier Leirstein til NTB.

– Nå har opposisjonen og Arbeiderpartiet noe å svare for. Vi har lenge blitt beskyldt for snikinnføre bevæpning av politiet, tilføyer han.

Leirstein understreker at Fremskrittspartiet fortsatt ønsker en permanent bevæpning av norsk politi, men at partiet erkjenner at det ikke er flertall for dette nå

 1. Les også

  Anundsen grillet om vådeskuddene

 2. Les også

  Politifolk vil ikke avvæpnes, mener de fortsatt er terrorutsatt

 3. Les også

  Dagbladet: Slutt på politibevæpningen fredag

 4. Les også

  Avlys politiets bevæpning

 5. Les også

  Politibevæpningen står ustøtt

 6. Les også

  Politivåpen skal ikke lenger være ladd

 7. Les også

  Bevæpnet politi fører ikke til et tryggere samfunn

Relevante artikler

 1. NORGE

  Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet 

 2. NORGE

  Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet

 3. NORGE

  Wara tillater bevæpnet politi i Oslo for å stanse terrorangrep

 4. NORGE

  Politiet skal fortsatt være ubevæpnet, mener utvalgsflertall

 5. NORGE

  Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.

 6. NORGE

  Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg