Norge

Grønn jihad

Tillater Gud menneskeskapte klimaendringer? Ja, mener norske biskoper og norsk imam, som lanserer ”grønn jihad”. Nei, mener amerikanske republikanere.

olesklodegud.jpg
 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Amerikanske TV-kanaler og nyhetsbyråer har vært svært interessert i en norsk jihad som skal gjøre hver enkelt mer klimabevisst.

Trodde du klimatoppmøtet bare er for forhandlere, politikere og miljøvernere?

Feil. Det kryr av grupperinger. Blant annet en broket forsamling av religiøse ledere – fra biskoper og imamer til regnskogsjamaner og rabbinere.

"Utilbørlig", sier biskopen

Konservative kristne amerikanske politikere har ofte sagt at Gud aldri ville tillatt menneskene å tukle med klodens klima. Ergo er menneskeskapte klimaendringer en politisk bløff. Muslimske politikere har hevdet omtrent det samme.

— Utilbørlig, sier Møre-biskop Ingeborg Midttømme.

— De har misforstått, sier imam Ibrahim Saidy fra Daru Salaam Islamic Centre i Oslo.

religion.jpg

"Religion blir ofte misbrukt"

Ingeborg Midttømme utdyper:

-Religion misbrukes ofte. Men det er lett å etterprøve, vi har skriftlige kilder for vår tro. Gud har skapt oss med en fri vilje, og gitt oss i ansvar å forvalte skaperverket – ikke å forbruke det på bekostning av kommende generasjoner, sier Midttømme.

Imamen og biskopen har reist til klimatoppmøtet i Paris sammen med flere andre norske religiøse ledere. De vil heve den religiøse og moralske dimensjonen i klimadebatten og i forhandlingene om en avtale.

I en felles uttalelse om klimatoppmøtet skriver de:

 • Norge må arbeide for en ambisiøs, bindende og rettferdig klimaavtale med mekanismer som sikrer måloppnåelse og jevnlig øker ambisjonene.
 • Norge med sin teknologiske og økonomiske styrke må ta en ledende rolle. Dette betyr økte kutt i utslipp i Norge og større ressurser til klimatiltak i fattige land.
 • Norge må arbeide for at grunnleggende menneskerettigheter blir tydelig integrert og ivaretatt i klimaavtalen.
Les også

Går det an å bli klok på USA?

Gud i klimakampen

Gud trekkes stadig oftere inn i klimadebatten. Mange religiøse ledere engasjerer seg direkte i kampen for redusere utslipp av klimagasser.

I sommer sendte pave Frans ut et lærebrev, en encyklika, til all verdens katolikker med beskjed om å kjempe for en forpliktende klimaavtale.

Til ansvar på dommedag

ibrahim.jpg

Imam Ibrahim Saidy sier han har bred støtte blant muslimske ledere i Norge:

-Gud er allmektig. Gud har skapt jordkloden. Han har plassert menneskene her som sine representanter. Han har gitt oss frihet. Koranen er klar: Gud befaler oss å ikke forstyrre balansen i naturen. På dommedag må vi stå til ansvar for det vi har gjort eller ikke gjort, sier Ibrahim Saidy.

Han introduserer ”grønn jihad”. Det har skapt stor interesse blant journalister i Paris. I går ble han intervjuet på konservative Fox News.

Les også

Har Kina lurt oss trill rundt?

Vil motvirke voldelig jihad

-Grønn jihad skal være en motvekt til den misforståtte voldelige jihad. Jihad går ut på å redde mennesker og beskytte liv. Ikke å ta liv. Grønn jihad skal bidra til å gjøre folk mer bevisst deres individuelle ansvar for klimaendringene. Å stanse klimaendringer er ikke bare et spørsmål om teknologi, penger og strategi. De moralske og etiske konsekvensene må med når de politiske lederne skal beslutte, sier imamen.

Han forteller at Islamsk Råd i Norge har bestemt å stille seg bak ”grønn jihad”.

Les også

Rekordvarmen – er det klima eller El Niño?

”Maks 1,5 grader er akseptabelt”

Mange miljøorganisasjoner og andre fra sivilsamfunnet har utfordret det såkalte 2-gradersmålet – altså at det skal gjennomføres så store utslippskutt at oppvarmingen begrenses til to grader fra førindustriell tid. De vil at det skal stå 1,5 grader.

ingeborg.jpg

Også religiøse ledere støtter dette. Biskop Ingeborg Midttømme forklarer hvorfor:

-Årsaken er at landene i sør ønsker det. Jeg har møtt ledere fra flere små land, fra øystater, som sier at deres land vil forsvinne med to graders oppvarming. Vi må lytte til de som er mest utsatt, til de som rammes hardest. Dette er folk som aldri har vært i et fly, aldri sluppet ut noe som helst, sier hun.

Moralsk klimaansvar

Stavanger-biskop Erling Pettersen mener kirkens rolle er å løfte frem alles moralske klimaansvar:

erling.jpg

-Vi sier klart fra til politikerne og til næringslivet. De har et moralsk ansvar i tillegg til å gi oss de teknologiske og politiske løsningene, sier han.

Og du finner mer fra Jenny Jordahl her

Les også

 1. Utslippene ingen land eier

 2. Solberg planlegger større klima-kutt

 3. Hva er en klimasuksess?

 4. Obama la først ned en rose

Les mer om

 1. Olesklode