Norge

Politiet kan få lønnsslippen fra Kristiansund

70 statlige arbeidsplasser kan havne på det kriserammede Nordvestlandet i stedet for i Drammen.

Politidirektoratets forslag om å legge lønns- og regnskapstjenestene til Drammen er kommet under press fra Nordvestlandet.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og Politidirektoratet har gitt sine klare faglige råd, men disse kan nå stå for fall i en politisk hestehandel mellom støttepartiet Venstre og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

– Venstre sentralt går for Kristiansund

Drammens varaordfører Yousuf Gilani (V) bekrefter sent tirsdag kveld at partiledelsen sentralt nå presser på regjeringspartiene for at de skal velge Kristiansund:

– Lokalt har vi ikke gitt opp kampen for å få lagt senteret til Drammen, men Venstre-skuta sentralt blåser i retning Kristiansund, sier Gilani.

Han forsøkte tirsdag kveld å komme i sms-kontakt med partileder Trine Skei Grande, men ved 22-tiden hadde han ennå ikke fått noe svar:

– Jeg vet at det foregår møter om lokaliseringen, sier Gilani til Aftenposten, som synes det vil være ille om så mange statlige arbeidsplasser glipper på målstreken:

– Drammen er samme arbeidsmarked som Stor-Oslo, nedre Buskerud og Vestfold. De som i dag jobber med lønn og regnskap i politiet på Majorstuen ville ha fått 30 minutter lengre arbeidsreise, men de færreste velger nok å flytte til Kristiansund, sier Gilani.

Dette kan bli den første kampen om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo-området Venstre vinner etter at de i april inngikk en ny avtale med Høyre og Fremskrittspartiet om å bruke arbeidsplasser som et distriktspolitisk virkemiddel:

- Vil flytte ut statlige arbeidsplasser

70 høringsuttalelser

6. juni var fristen for å komme med innspill til hvor politiets lønns- og regnskapssenter skal ligge i fremtiden.

Nå finleser Politidirektoratet (POD) de 70 høringssvarene.

Tirsdag kveld gir POD uttrykk for at det fortsatt er de som skal bestemme hvor lønns- og regnskapssenteret skal lande, men
«at de er i dialog med departementet om saken»:

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er under sterkt press fra Venstre.

Løftet opp til politisk ledelse

Når hovedsete for landets 12 nye politidistrikt skulle bestemmes for ett år siden, var det politidirektør Odd Reidar Humlegård som hadde siste ord i saken.

Nå bekrefter justis- og beredskapsminister Anders Anundsen at lokalisering av lønns- og regnskapssenteret er blir løftet opp til departementet og politisk ledelse:

– Det er Politidirektoratet som har igangsatt arbeidet.
Lokaliseringen må vurderes som en del av avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om lokalisering av arbeidsplasser. Det følges opp i dialogen mellom POD og departementet. En tar sikte på en avgjørelse før sommeren, skriver statsråd Anundsen i en epost til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

Støttepartiet Venstre ønsker betalt for samarbeidet ved regjeringspartiene ved at politidirektør Odd Reidar Humlegård skal flytte arbeidsplasser til Nordvestlandet mot sine egne faglige råd.

– God dialog med departementet

I en epost fra avdelingsdirektør for strategi, økonomi og
virksomhetsstyring i Politidirektoratet, Frede Hermansen fem minutter senere heter det:

– Politidirektoratet har fått i oppdrag av Justis- og
beredskapsdepartementet (JD) å beslutte hvor politiets nye nasjonale lønn- og regnskapsenhet skal lokaliseres. Dette ligger til grunn for vårt arbeid. POD har god dialog med JD rundt dette arbeidet. Spørsmål om eventuell endring i vårt mandat må rettes til departementet, skriver Hermansen.

Pekte på Drammen

Politidirektoratet (POD) hadde Drammen helt øverst på sin liste med Hønefoss og Fredrikstad/ Sarpsborg på de neste plassene.

Også Grenland, Larvik/ Sandefjord, Tønsberg, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Lillestrøm var med i finaleheatet, skrevPolitiforum.no.

Partileder Trine Skei Grande vil bruke statlige arbeidsplasser for å smøre økonomien på det kriserammede Nordvestlandet.
Venstre-lederen om Frp-samarbeidet: Utrolig slitsomt

Venstre peker på Kristiansund

Partileder Trine Skei Grande ønsket ikke å la seg intervjue tirsdag, men henviser til sine uttalelser gitt til Tidens Krav i april.

Venstrelederen var da skuffet over at POD utelukket å gå videre med alternativer nord for Lillehammer, og lovet omkamp med regjeringen om Drammens-alternativet:

– Dette strider mot politiske avtaler vi har gjort med regjeringen om utflytting av statlige arbeidsplasser til distrikter som strever med økende arbeidsledighet, sa Skei Grande, før hun la til:

– Dette lønns- og regnskapssenteret er en type elektronisk basert virksomhet som kan utføres overalt, og hvor det bør være lett å bygge opp kompetanse lokalt.

Jenny Klinge (Sp.) heier også på Kristiansund.

– Enighet lokalt

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp.) sier at Møre og Romsdal står samlet bak Kristiansund:

– Kriteriene POD opprinnelig brukte da de landet på Drammen ville i praksis utelukke å legge slike arbeidsplasser utenfor det sentrale østlandsområdet, men det er viktig å spre jobber som kan bidra til vekst og utvikling over hele landet, sier Klinge.

– Tapte sykehuset og politimesteren

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) fra Kristiansund fremsnakker gjerne hjembyen:

– Vi på Nordvestlandet er hardt rammet av krisen i oljesektoren. Dessuten har vi mistet mange statlige arbeidsplasser når sykehuset flyttes til Molde og politimesterens stab til Ålesund, sier Farstad, som forteller om en økning i arbeidsløsheten på hele 65 prosent bare det siste året.

Oslo foreslår Oslo

Høringssvaret fra Oslo politidistrikt er på hele 28 sider, og de måtte be om én dags utsettelse for å få kompendiet ferdig.

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier han alt har ledig kontorplass, og at det er bedre å flytte fem fra Drammen til Oslo, enn å sende 71 andre motsatt vei.

Som det nest beste alternativet peker Oslo PD på Lillestrøm.

– Raserer et helt fagmiljø

Norsk Tjenestemannslag politi reagerer med bestyrtelse på den politiske hestehandelen som nå kan være i ferd med å skje.

– I dag sitter 50 personer og jobber med lønn- og regnskap på Majorstua for Stor-Oslo. En flytting til Nord-Vestlandet vil være en tragisk rasering av et godt fagmiljø som sitter på en unik kompetanser om avtaler og hovedbøker, sier høringsansvarlig Hege Fjellberg i NTL, som argumenterte sterkt imot selv en flytting fra Oslo til Drammen.

– Vi har kompetansen

Lønns- og regnskapstjenestene til politiet er ikke en såkalt stedsspesifikk organisasjon da det aller meste går elektronisk:

– 70 statlige arbeidsplasser vil være svært kjærkomment og ville ha betydd et løft for næringslivet i hele regionen, sier assisterende rådmann Per Sverre Ersvik i Kristiansund.

Statsråd Anders Anundsen sier at avgjørelsen om det endelige stedsvalget vil bli truffet «før sommeren».

Oslo kan miste 300 statlige arbeidsplasser

Les mer om

  1. Kristiansund
  2. Drammen
  3. Anders Anundsen
  4. Trine Skei Grande