Dette er stridens kjerne i den betente ulvekrangelen

By mot land. Miljøvernere og ulvevenner mot jegere, sauebønder og bygdefolk - og intern politisk strid. Ulvestriden tilspisser seg, og onsdag er det demonstrasjon i Oslo og krisemøte hos miljøministeren.

Dette er en radiomerket, vill ulv som ble fotografert på Nesodden, noen få kilometer i luftlinje fra Oslo sentrum, i april 2014.

Onsdag kom et stort antall demonstranter fra Hedmark og Oppland til Oslo. De er i hovedstaden for å si sin klare mening om miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å omgjøre rovviltnemdenes vedtak om å gi nei til lisensjakt på 32 ulv i ulvesonen. Det vil kun gis lisens til å skyte 15 ulv i 2017.

«Vi kan ikke sitte stille og se på at Hedmark blir omgjort til et rovdyrreservat», heter det i en pressemelding fra Hedmark Bondelag før demonstrasjonen i Oslo.

Sameksistens

Det sentrale i krangelen er balansen mellom rovdyr og beitedyr - og hvor mange ulv som skal tusle rundt i naturen.

Motstandere av en større ulvebestand mener at vurderingen ikke forholder seg til barnas trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale eierinteresser, og at vedtaket vil føre til at ulvebestanden blir større enn målet Stortinget har satt.

– Det ble satt et bestandsmål. Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Regjeringen mener på sin side at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein til å legitimere skyting i omfanget som først ble foreslått.

Klima-og miljøminister Vidar Helgesen (H) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv.

Levedyktig ulvebestand

Bakgrunnen for Helgesens beslutning ble formulert slik: Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen. Ifølge forskere er ulven kritisk truet av utryddelse i Norge, selv før et eneste dyr er skutt.

Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.

Tross den sterke motstanden fra ulvemotstandere, har Helgesen uttalt at han vil holde fast på vedtaket.

Temperaturen i debatten er så høy at et planlagt utendørsmøte mellom Helgesen og ulvemotstandere i Oslo onsdag ble avlyst på grunn av bekymring rundt statsrådens sikkerhet, og han har også trukket seg fra en debatt om temaet onsdag, ifølge NTB. Helgesen vil istedenfor møte representanter fra demonstratenene inne i departementet.

Strid om tallene

Hvor mye ulv har vi i Norge? Selv dette, som man skulle tro var et enkelt faktum, er også et stridstema. I Norge var det forrige vinter 65–68 ulver som kun holdt seg innenfor landets grenser. I tillegg kommer minst 25 dyr som lever i grenseområdene mellom Norge og Sverige.

«Til sammen ble det derfor påvist cirka 90–93 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal forrige vinter, heter det fra Rovdata.

Natur med eller uten ulv, og eventuelt hvor mange? Det er stridsspørsmålet.

Hedmark Høyre-leder langer ut mot «eliten»

Saken har blitt et stridsspørsmål internt i Høyre. Mye av kritikken har kommet fra Helgesens partifeller, ikke bare i Hedmark, men over hele landet: Over hundre ordførere protesterer nå mot ulvevedtaket.

– Denne saken setter eliten opp mot folk flest. Den vitner om en manglende forståelse for hva som rører seg ute, og skaper en by mot land-konflikt. Det er forferdelig synd. Det er ingen partier som kan fortsette i posisjon med Distrikts-Norge mot seg, sier Hedmark Høyres leder Lise Berger Svenkerud til VG.

Onsdag varslet statsminister Erna Solberg (H) at det likevel kan bli skyting av ulv utenfor lisensfellingskvoten.

- Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år. Det avhenger av skadepotensialet ved at vi har en økende ulvestamme. Det kan jo være at det blir skyting i løpet av våren, sier Solberg.

Ulvedebatt også i Danmark

I Danmark ser man også en begynnende ulvedebatt med mange av de samme frontene som her hjemme. I nyttårshelgen fant en hyrde en død sau og en annen sterkt skadet ikke langt fra hovedveien mellom Holstebro og Ulfborg i Vest-Jylland.

Ifølge Danmarks Radio mistenker man at det er en ulv som har angrepet sauene.