Må vurdere erstatning etter svineinfluensavaksine på nytt

Voksne kan utvikle sovesykdommen narkolepsi inntil to år etter vaksinering. Norsk Pasientskadeerstatning må derfor ta opp flere saker.

«Ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidligere har vi lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder», skriver Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.

De har mottatt 686 saker som gjelder svineinfluensavaksinen:

  • 115 fikk medhold
  • 492 er avslag
  • 57 saker fortsatt under arbeid
  • 22 saker er henlagt eller avvist.

Tilsammen er det betalt ut 234 millioner kroner i erstatning.

Ny kunnskap om narkolepsi fører til at Norsk Pasientskadeerstatning må ta opp flere nye saker. Sykdommen kan slå til to år etter vaksinen.

Avdelingsdirektør i NPE, Gorm Are Grammeltvedt, sier på NPEs hjemmeside at de nå endrer praksis og går på nytt gjennom alle sakene der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder.

Ny kunnskap får konsekvenser for saker som er under behandling

Følger svensk praksis

NPE har god kontakt med erstatningsordningene i de andre nordiske landene og følger utviklingen på vaksineområdet tett.

Den svenske erstatningsordningen for legemiddelskader gir nå erstatning i saker der erstatningssøker har fått symptomer på narkolepsi inntil to år etter vaksineringen.

Ingen konsekvens for barn

- Vi har gått gjennom alle sakene vi har behandlet der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder. Vi vil nå vurdere på nytt sakene der symptomene startet senere enn åtte måneder, sier Grammeltvedt.

Foreløpig er det åtte til ti saker som kan være aktuelle å omgjøre.

– Når det kommer til erstatningsbeløp, gjør vi en individuell vurdering på hver sak. Vi må se på omfanget av skaden og størrelsen på det økonomiske tapet for å fastsette erstatningen. Derfor kan vi ikke si noe om endelig erstatningsbeløp for erstatningssøkerne, sier kommunikasjonsrådgiver Sahra Karlsen ved NPE.

Enringene får ifølge NPE ingen konsekvenser for saker som gjelder narkolepsi hos barn. I disse sakene er det i lang tid lagt til grunn at symptomene kan starte inntil to år etter at vaksinen er tatt.

Les mer om narkolepsi: