Høyre vil endre regelverket så barn og barnebarn ikke blir rammet: Fremstår som åpenbart urettferdig

Høyre vil endre regelverket så barn og barnebarn ikke blir rammet når besteforeldrene mister statsborgerskapet.

- Denne saken fremstår som åpenbart urettferdig. Vi vil derfor se på hvordan regelverket kan endres for å unngå lignende saker i fremtiden, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H).

Torsdag skrev Aftenposten om en familie på 12 som har fått beskjed om at de mister sitt statsborgerskap etter 27 år i Norge.

UDI mener ekteparet ga uriktige opplysninger da de kom til Norge i 1990. 27 år senere får også barn og barnebarn beskjed om å levere inn passet og forlate Norge.

Høyre: Viser åpenbare svakheter

Etter oppslaget i Aftenposten har stortingsgruppen til Høyre reagert. De mener saken har vist at det er «åpenbare svakheter med dagens regelverk».

– I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Denne saken fremstår som åpenbart urettferdig. Vi vil derfor se på hvordan regelverket kan endres for å unngå lignende saker i fremtiden, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Torsdag fortalte Aftenposten om brødrene og familien som risikerer å bli sendt ut av Norge fordi UDI mener foreldrene oppga feil bakgrunn i 1990. Brødrene vil være anonyme av hensyn til barna sine.

– Opptatt av å finne en løsning

Schou sier Høyre er opptatt av å finne en løsning som sikrer at barn og barnebarn ikke blir rammet i denne type saker.

– Når vi har generasjon én, to og tre er det på et eller annet tidspunkt slik at barn og barnebarn ikke er en del av besteforeldrenes familie. Praksisen må endres og vurderes. Det går på skjønnsvurderinger, sier Schou.

Hun understreker at Norge ikke skal ha et regelverk som gir beskyttelse til mennesker som ikke trenger beskyttelse.

– Det kan føre til at de som virkelig tenger vår hjelp og beskyttelse ikke får det. Norsk statsborgerskap skal henge høyt. Vi skal ikke belønne de som snakker usant om nasjonaliteten sin. Men vi må ha en skjønnsvurdering, sier hun.

Støtter ikke foreldelsesfrist

– Hvordan vil en slik endring av regelverket se ut i praksis?

– I dag vurderer domstolene om det er den riktige loven som har vært benyttet i disse sakene. De går for eksempel an å legge inn at det også skal være en forholdsmessighet, sier Schou.

Den 27 år gamle asylsaken som rammer en hel familie, har også fått KrF og SV til å foreslå foreldelsesfrist i slike saker. Det støtter ikke Høyre.

– Nei, vi støtter ikke et forslag som i realiteten betyr at man belønner de som oppholder seg i Norge ulovlig, bare de gjør det lenge nok, sier Schou.

Trine Skei Grande (V), Ingjerd Schou (H), justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og Geir Bekkevold (KrF) under pressekonferanse om asylforlik i Stortinget i 2014. Bak: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp),

Raja: «skjebnesak» for samarbeidet

Abid Raja (V) sa tidligere fredag at saken om familien som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge, kan bli en «skjebnesak» for samarbeidet mellom regjeringspartiene og Venstre.

– Jeg vil si det så sterkt: Dersom Frp presser denne saken igjennom og utviser denne familien fra Norge, så har de mistet all min tillit, sier Raja til Aftenposten.

Selv om prosessen mot familien startet i 2012, før Frp tok over regjeringsmakten og integreringsfeltet, er reaksjonene på saken sterke i Frps støtteparti Venstre.

Raja mener nordmenn flest vil ha forståelse for at man legger eventuelle feil begått for 27 år siden bak seg og at man ikke straffer norskfødte barn som går i barnehage og skole.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari, sier på generelt grunnlag til Aftenposten at det er foreldrenes ansvar når dette skjer.

– Jeg ønsker å utfordre statsminister Erna Solberg: Hvordan kan hun stilltiende se på dette, og jeg vil be henne personlig gripe inn. Vi må kunne se hverandre og våre egne unger i øyne om politikken vi setter ut i livet: Å straffe denne familien som om de var kriminelle forbrytere, bryter med alt det norske jeg kjenner, sier Abid Raja (V).

– Saken setter samarbeidet mellom Frp og Venstre på spill

Raja presiserer at Sylvi Listhaug er ansvarlig statsråd i saken og at hun har instruksjonsmyndighet over både UDI og UNE, selv om denne saken begynte før hun tiltrådte.

– Det er klart at det er i Regjeringens hender å instruere UDI dersom de ønsker å gi retningslinjer, for eksempel at gamle saker hvor barn er involvert ikke skal prioriteres.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp).

KrF, det andre støttepartiet i Stortinget, har vedtatt at de ikke kommer til å gå i regjering med Frp etter valget. Venstre skal lande sitt standpunkt på landsmøtet 2. april.

Raja legger ikke skjul på at samarbeidet mellom de fire samarbeidspartiene har haltet.

– Saker som dette kan gjøre at den tynnslitte tilliten til Regjeringen kan forsvinne helt, sier Raja.

– Er dette en skjebnesak for samarbeidet mellom Venstre og Frp?

– Jeg mener at disse sakene, og denne saken spesielt, kan være en skjebnesak. Saken setter samarbeidet på spill, slår Raja fast.

Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsavdeling opplyser at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ikke vil kommentere saken.

Oppfordrer Erna Solberg til å tenke seg om før valget

Raja mener at man kan gi amnesti for en eventuell feil som ble begått for 27 år siden.

– Jeg ønsker å utfordre statsminister Erna Solberg: Hvordan kan hun stilltiende se på dette, og jeg vil be henne personlig gripe inn. Vi må kunne se hverandre og våre egne unger i øyne om politikken vi setter ut i livet: Å straffe denne familien som om de var kriminelle forbrytere, bryter med alt det norske jeg kjenner, sier Raja.

– Min oppfordring til Erna Solberg er at hun bør tenke seg nøye om som regjeringssjef hvilken tillit hun er avhengig av å ha, også i 2017 hvis hun vil fortsette som statsminister.